Julkaisija: ← UTL

Itseorganisoituminen

Organisaatiot madaltuvat ja esimiesten määrä vähenee entisestä. Yhdessä tietämisen ja merkityksen rakentamisen on noustava toiminnan keskiöön, sillä uuden tiedon luomiseen tarvitaan koko organisaation asiantuntemusta. Ajattelu – ainakaan laadukas ja uudistava – ei tapahdu yksin.

Itseorganisoitumisen tukemisen liiketoimintahyödyt:

  • Organisaation aika ei mene kontrollointiin.
  • Ammattilaisiin luotetaan, jolloin heidän motivaationsa kasvaa.
  • Yhdessä ajatellut ja kokeillut palvelut mahdollistavat yhteisen kasvun ja uudistumisen.
  • Kaikki voittavat: asiakkaat, työntekijät ja organisaatio.

Katso muut videoblogimme täältä

Ota yhteyttä