Julkaisija: ← UTL

Oleminen ja tekeminen

Länsimäinen ajattelumalli ohjaa meitä keskittymään tekemisen tarkasteluun, mutta miten oppisimme näkemään sen rinnalla myös olemisen? Tekeminen ja oleminen eivät kilpaile keskenään vaan ovat työelämässä pikemminkin vuorovaikutuspari. Oleminen ei näy selkeästi, mutta nykyaikaisessa työssä tekeminenkään ei ole aina selvästi havaittavissa.

Olemisen kysymys: Kuka minä olen? Mikä on minussa olennaista?
Tekemisen kysymys: Mikä on minun tehtäväni – tässä elämässä ja tässä työyhteisössä?

Haaste: Uskallappas olla tänään ympäristön paineesta huolimatta itselle ja muille hyödyllisellä tavalla työyhteisössäsi.

Olemisen liiketoimintahyödyt:

  • Omalla tyylillä olemisen hyödyt
  • Asiakkuusnäkökulma: Jos itse olet rento, rentous tarttuu ja neuvottelu muuttuu dialogiksi, yhdessä rakenteluksi
  • Itsen johtamisen näkökulma: Se, mitä näytät, tarttuu myös itseen, esimekiksi kiire. Kiire on aivotoiminnan häiriö, jossa ihminen käyttää yksinkertaisimpia ja totutumpia tapoja toimia eikä hyödynnä koko kapasiteettiaan.

Katso koko blogisarjan teemat täältä.

Ota yhteyttä