Uuden ajan yksilöcoaching

Coaching avaa tietä tietoiselle uudistumisellesi  ja auttaa sinua puhkaisemaan jumiutumiskupliasi. Näin syntyy tuottavalle ja innostavalle yhteistyölle muiden kanssa.

Coaching on uudistumisen matka, jonka avulla saavutetaan:

  • Yksilö saa ammattimaista ja luottamuksellista apua coachin kanssa käytävistä keskusteluista.
  • Coaching on aina tavoitteellista. Sponsori (valmennettavan esimies), asiakas (valmennettava) ja Coach aloittavat prosessin kolmikantapalaverilla, jossa tehdään coaching-sopimus: keskustellaan tilanteesta, odotuksista ja asetetaan coaching-prosessille selkeä tavoite mittareineen.
  • Sen jälkeen asiakas ja coach aloittavat yhteisen matkansa. Kaikki coaching-tapaamiset ja niissä syntyvät muistiinpanot ovat luottamuksellisia. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus tuoda  coaching-tapaamisiin haluamaansa sisältöä.
  • Asiakas on vastuussa substanssisisällöstä ja tavoitteen saavuttamisesta. Coach on vastuussa coaching-prosessin etenemisestä, ohjaten ja auttaen asiakasta etenemään kohti tavoitettaan.
  • Prosessi päättyy kolmikantakeskusteluun sovittujen osapuolten kesken.

Laadukas uuden ajan yksilöcoaching-prosessimme sopii mainiosti johdolle, esimiehille tai asiantuntijoille itsensä kehittämiseen.

Yksilöcoaching toteutetaan kokonaan digitaalisena prosessina. Coaching-tapaamiset ovat yhdistelmä 1,5h virtuaalisessioita ja lyhyitä tarkistuspisteitä esim. 15 min pikakeskustelu tai chat-keskustelu. Yhteydenpidossa käytetään Howspace-digitaalista työympäristöä.

Yhden yksilöcoaching-tapaamisen hinta on 750 € (sis.1,5 h coaching ja 15 min tarkastuspiste).

Suosittelemme viiden kerran coaching kokonaisuutta hintaan 2500€. Pyydä tästä erillinen tarjous!

Lue lisää ryhmä- ja vertaiscoachingista