Yhteisöllinen työhyvinvointi hybridityössä

6500,00 

Lisääntyvä etätyö on tuonut mukanaan kasvavaa yksinäisyyden kokemusta ja uudenlaista kuormitusta. Viimeistään monipaikkainen työ on opettanut, että työhyvinvoinnin ylläpitäminen ei voi jäädä yksin esihenkilön harteille, eikä hyvinvointi yksilön vastuulle.

Yhteisöllinen työhyvinvointi hybridityössä -työpajassa saat tietoa virtuaaliyhteistyön kuormitustekijöistä ja ratkaisuista sekä yhteisöllisen työhyvinvoinnin toimivista käytänteistä.

Työpaja koostuu ennakkovirittäytymisestä, työpajasta ja jälkijalostuksesta. Työpajassa työskennellään lyhyiden asiantuntija-alustusten ja fasilitoitujen keskustelujen kautta. Työyhteisö sopii konkreettiset askeleet digitaalisen yhteistyön ja hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Sisältö:

 • Muuttuva työ ja hyvinvointi
  • Työn muutoksen vaikutus hyvinvointiin
 • Digitaalisen vuorovaikutuksen muotoilu sekä hyvinvointia ja tuloksellisuutta ylläpitävä digitaalinen yhteistyö
  • Tutkimustieto digitaalisen vuorovaikutuksen haasteista ja mahdollisuuksista
  • Työkalut vuorovaikutuksen parantamiseen ja digikuormituksen vähentämiseen
  • Vuorovaikutuksen, ideoinnin ja yhteenkuuluvuuden kasvattaminen
 • Yhteisöllisen työhyvinvoinnin käytänteet: suorituksen johtaminen, yhteisöllinen päätöksenteko, konfliktien ratkaisu yhteisöllisesti, yhteisön varhainen tuki

Yhteisöllinen työhyvinvointi -konsultointikokonaisuus käsittää kolme 1,5 h mittaista työpajaa.

Konsultointikokonaisuus sisältää suunnittelun, toteutuksen, sisällön ja materiaalit, digitiaalisen työskentelyprosessin ja Zoom/Teams/Google Meet/Howspace-yhteistyöympäristöjen hyödyntämisen.

6500,00