Yhteisöllinen työhyvinvointi hybridityössä

3000,00 

Lisääntyvä paikkariippumaton työ korona-aikana on tuonut mukanaan kasvavaa yksinäisyyden kokemusta ja uudenlaista kuormitusta. Viimeistään monipaikkainen virtuaalityö on opettanut, että työhyvinvoinnin ylläpitäminen ei voi jäädä yksin esihenkilön harteille, eikä hyvinvointi yksilön vastuulle.

Työpajassa saat tietoa virtuaaliyhteistyön kuormitustekijöistä, ratkaisuista ja yhteisöllisen työhyvinvoinnin käytänteistä.

Yhteisöllinen työhyvinvointi hybiridityössä -työpaja 3h koostuu ennakkovirittäytymisestä, työpajasta ja jälkijalostuksesta. Työpajassa työskennellään lyhyiden asiantuntija-alustusten ja fasilitoitujen keskustelujen kautta. Työyhteisö sopii konkreettiset askeleet virtuaaliyhteistyön ja hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Sisältö:

 • Muuttuva työ ja hyvinvointi
  • Työn muutoksen vaikutus hyvinvointiin
 •  Digitaalisen vuorovaikutuksen muotoilu sekä hyvinvointia ja tuloksellisuutta ylläpitävä digitaalinen yhteistyö
  • Tutkimustieto digitaalisen vuorovaikutuksen haasteista ja mahdollisuuksista
  • Työkalut vuorovaikutuksen parantamiseen ja digikuormituksen vähentämiseen
  • Vuorovaikutuksen, ideoinnin ja yhteenkuuluvuuden kasvattaminen
 • Yhteisöllisen työhyvinvoinnin käytänteet: suorituksen johtaminen, yhteisöllinen päätöksenteko, konfliktien ratkaisu yhteisöllisesti, yhteisön varhainen tuki

*Pyydä tarjous organisaatiosi tarpeisiin räätälöidystä laajemmasta palvelusta. 

3000,00