Johdon sparraus: Yhdessä tekemisestä kasvun moottori

3000,00 

Kaipaatko ajatusten herättelyä, kehittelyä tai lempeää ravistelua? Haluatko nähdä huomisen mahdollisuudet jo tänään?

Harva pärjää yksin tämän päivän muuttuvassa maailmassa. Siksi yhteistyö ja ekosysteemit nähdään kasvun ja kilpailukyvyn moottoreina. Ekosysteemien johtaminen ja niissä toimiminen vaatii kuitenkin uudenlaista ajattelua. Kykyä päästää irti egosysteemistä, ja luoda toimintamalleja, jotka varmistavat läpinäkyvyyden ja luottamuksen. Nämä asiat ovat yhä useamman johtoryhmän ja hallituksen agendalla.

Ekosysteemien yhteydessä mainitaan usein verkostot ja alustat. Yhteistyön johtamisen, kumppanien sitouttamisen ja työn tuloksellisuuden näkökulmista on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää hahmottaa erilaisten yhteistyömuotojen ulottuvuudet.

Yhteistyön kannalta olennaiset asiat, läpinäkyvyys ja luottamus syntyvät, kun rationaalinen ja emotionaalinen ajattelu kohtaavat. Se vaatii uudenlaisia ajatusmalleja, liiketoimintamallien ymmärrystä ja organisaatioiden ja ihmisten sitoutumista.

Hallituksen tai johtoryhmän jäsen: Jos olet tunnistanut ekosysteemien tärkeyden, ja mietit mistä lähteä liikkeelle, kannattaa kutsua Sari herättelemään uudenlaisia strategisen ajattelun ja yhteistyömalleja, joilla yhteistyön mahdollisuudet saadaan valjastettua kasvun, kannattavuuden ja yhteisöllisen organisaatiokulttuurin moottoriksi.

Johdon sparrauksen pituus on 1,5h.

Tutustu Sari Kolaan.

#reimaginingwork #ekosysteemit #tietoisuus

3000,00