Verkostojohtamisen tuki

Yhdessä sovitut tavoitteet ja toimintatavat sekä selkeä viestintä lisäävät verkostoyhteistyön vaikuttavuutta. Rajoja ylittävä verkostoyhteistyö tarvitsee tuekseen hyvän yhdessäkoordinoitumisen työotteen, jossa kaikki ovat asioiden omistajia ja vastuullisia toisilleen.

Verkostotoiminnassa on erityisen tärkeää sitouttaa toimijat yhteistyöhön sekä varmistaan, että mukana olevat tahot pääsevät vaikuttamaan yhteistyön tavoitteisiin ja toimintatapoihin.
Yhteistyön toimintatavat tukevat ketterää ja läpinäkyvää yhteistyötä.

Verkostojohtamisen tuki -konsultoinnissa autamme luomaan sujuvaa ja tuottavaa verkostoyhteistyötä, jossa toiminta on läpinäkyvää ja perustuu yhdessäkoordinoitumiseen, jota tukevat yhteistyön rakenteet ja käytänteet. Varmistamme, että verkoston osaaminen ja sosiaalinen pääoma vahvistuvat ja johtajuus tapahtuu yhdessä ohjautuen, osaamista jakaen ja kunkin intressejä tukien.

Autamme verkostojen johtamisessa hyödyntäen digitaalisia toimintatapoja. Tuemme

 • yhteistyön käynnistämisessä ja yhteisten tavoitteiden asettamisessa.
  Jokaisen verkostoyhteistyöhön osallistuvan tahon odotukset ja rooli sekä yhdessä sovitut tavoitteet sovitaan läpinäkyvästi ja osallistavasti.
 • yhteisten toimintatapojen muotoilussa sekä monipaikkaisen yhteistyön rakenteiden sopimisessa
  Yhdessä sovitut toimintatavat sitouttavat ja helpottavat tuloksellista ja vaikuttavaa yhteistyötä.
 • lisää innovatiivisuutta ja parempia ratkaisuja
  Moninäkökulmainen ja arvostava yhteistyökulttuuri mahdollistaa uusien ratkaisujen löytämisen sekä parantaa kilpailukykyä.

Autamme onnistumaan yhteistyössä. Digitaalisuus tekee prosessista vaikuttavan ja kustannustehokkaan. 

 • Luomme innostavan digiprosessin, joka tukee verkoston yhteistyön rakentumista.
 • Hyödynnämme prosessissa erilaisia virtuaaliympäristöjä mm. Teams / Teams Live / Zoom, Skype / Google Meet ja Howspace.
 • Sparraamme omalla osaamisellamme verkostojohtajaa ja verkostoa matkalla kohti yhteisiä tavoitteita.

Konsultointikokonaisuus sisältää suunnittelun, toteutuksen, sisällön ja materiaalit, digitiaalisen työskentelyprosessin ja Zoom/Teams/Google Meet/Howspace-yhteistyöympäristöjen hyödyntämisen.

*Pyydä tarjous. Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaavaksi.