Value Proposition Canvas – asiakkaan profiili ja arvokartta alkaen 5400 €

Asiakasymmärryksestä arvon luomiseen – Value Proposition Canvas

Value Proposition Canvas on yksinkertainen ja interaktiivinen työkalu, joka auttaa ideoimaan, kehittämään ja kommunikoimaan yrityksen arvolupauksen eri asiakasryhmille.

Arvolupaus eli value proposition on yrityksen lupaus arvosta, jonka sen toiminta, tuote tai palvelu tuottaa asiakkaalle. Value Proposition Canvas on työkalu, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita luomaan, konkretisoimaan ja visualisoimaan arvolupauksen. Canvas koostuu kahdesta osasta: asiakkaan profiilista (customer profile) ja arvokartasta (value map). Asiakasprofiilissa ideoidaan asiakkaan tarpeet, hyödyt ja kipupisteet. Arvokartassa kuvataan hyödyt tuovat ratkaisut ja kipuisteitä lievittävät ominaisuudet sekä tuotteet ja palvelut tai näiden arvoa tuottavia ominaisuuksia.

Palvelussa osallistujat oppivat käyttämään Value Proposition Canvas -työkalua, joka on visuaalinen ja interaktiivinen tapa visualisoida ja määritellä yrityksen tarjoaman arvo asiakkaille. Palvelu tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ideoida, ymmärtää ja visualisoida asiakkaiden tarpeita ja haasteita sekä kehittää uusia ja tehokkaampia tapoja tarjota arvoa asiakkaille.

Palvelu on suunniteltu erityisesti organisaatioille, jotka haluavat kehittää arvolupausta, tuotteita ja palveluja asiakaslähtöisesti sekä luoda kilpailuetua. Palvelu on hyödyllinen tapa varmistaa, että yritys tarjoaa asiakkaille merkityksellistä ja arvokasta lisäarvoa sekä kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Arvolupauksen hyötyjä

 1. Kilpailuedun luominen: Hyvin määritelty ja kommunikoitu arvolupaus auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja luomaan kilpailuetua.
 2. Asiakastiedon lisääminen: Arvolupauksella yritys saa tietoa asiakkaiden tarpeista ja haasteista, jotka auttavat yritystä tarjoamaan arvoa asiakkaille.
 3. Asiakkaiden uskollisuuden lisääminen: Arvolupaus luo luottamusta ja sitoutumista asiakkaisiin ja auttaa yritystä kehittämään pitkäaikaisia asiakassuhteita.
 4. Sisäinen motivaation lisääminen: Arvolupauksella on myös sisäinen merkitys, sillä se auttaa yritystä pysymään uskollisena visiolleen ja tavoitteilleen sekä luo yhtenäisyyttä ja motivaatiota henkilöstölle.
 5. Strateginen suunta: Arvolupauksella yritys voi keskittyä tärkeimpiin tarpeisiin ja painopisteisiin ja varmistaa, että kaikki yrityksen toimet ja päätökset ovat linjassa arvolupauksen kanssa. Se on tärkeä osa yrityksen menestystä ja jatkuvaa kasvua.

Miksi Canvas-työskentely – parempi yhteistyö

Ideoinnin ja visuaalisen johtamisen yhdistäminen on tehokasta, koska se yhdistää ideointia, visualisuutta ja kiteyttämistä.

Visuaalinen johtaminen on tehokas, koska se auttaa osallistamaan, selkeyttämään ja kommunikoimaan tärkeitä asioita selkeämmin, edistää yhteistä ymmärrystä ja varmistaa, että kaikki osapuolet ovat samalla sivulla.

 1. Tarjoaa mahdollisuuden luoda uusia ja innovatiivisia ratkaisuja ja lähestymistapoja liiketoimintaan.
 2. Auttaa yritystä kehittämään ja vahvistamaan asemaansa markkinoilla ja luomaan kilpailuetua.
 3. Lisää yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri henkilöiden ja osapuolten välillä.
 4. Edistää avointa ja luova ajattelua ja antaa mahdollisuuden kehittää ja luoda uusia näkökulmia ja ratkaisuja yhdessä.
 5. Auttaa yritystä sopeutumaan nopeasti muuttuviin markkinoihin ja tarpeisiin.
 6. Antaa mahdollisuuden jatkuvasti kehittää ja parantaa liiketoimintaa ja vastata asiakkaiden tarpeisiin.

PALVELUN TOIMITUS

Toteutus yhdistää esitehtäviä, vuorovaikutteista ideointia, priorisointia ja lopulta mallin kiteyttämistä yhteen Canvas-tauluun. Tyypillisesti mallinnusta tehdään ryhmissä, joissa on 4-6 osallistujaa. Kehittäminen voidaan toteuttaa fyysisesti yhdessä paikassa (myös perinteinen fläppitaulu), virtuaalisesti verkossa samanaikaisesti tai myös eriaikaisena työskentelynä tai näiden yhdistelminä. Mallinnukseen voidaan yhdistää myös kokeilut käytännössä, jolloin mallinnus ei ole vain teoriaa vaan ideat testataan käytännössä.