Uuden ajan johtoryhmä

Johtoryhmä on organisaatio miniatyyrikoossa. Uuden ajan organisaatio kehittyy keskustelu keskustelulta.

Organisaatiot ovat muuttumassa jäykistä hierarkioista eläviksi, tunteviksi ja oppiviksi organismeiksi. Tämä muutos kytkeytyy myös johtoryhmien olemuksen kehittymiseen.
Joryn on aktivoitava koko organisaatio jatkuvaan uutta luovaan vuorovaikutukseen. Tämä ei onnistu olemalla varma ja selkeä.

Johtoryhmän on syleiltävä keskeneräisyyttä ja epävarmuutta, kysyttävä jatkuvasti isoja kysymyksiä ja tartuttava kiinni pirullisiin ongelmiin. Johtoryhmä joka nostaa puheeksi toimintaympäristön kompleksisuuden, saa avukseen koko henkilöstön, asiakkaat ja yhteistyökumppanit.

Uuden ajan johtoryhmä -konsultointi parantaa asiakaskuuntelun kyvykkyyttä, yhdessä ryhmänä oppimista, uusien työtapojen omaksumista ja johtajana kehittymistä.

Takaamme onnistuneen ja ketterän prosessin: 

  1. Autamme johtoryhmää
    – parantamaan jatkuvaa asiakaskuuntelua
    – nostamaan valppautta ja tietoisuutta – joryn sisäinen toiminta, organisaatio ja toimintaympäristö
    – oppimaan ja toimimaan esimerkkinä myös uusien työtapojen omaksumisessa
    – muuttamaan päätöksenteon kulttuuria ketterämpään ja keskustelevampaan suuntaan
  2. Autamme johtoryhmän jäseniä löytämään oman tapansa viihtyä, jaksaa ja kehittyä johtajana.

Uuden ajan johtoryhmä -konsultointikokonaisuus käsittää kolme 1,5 h mittaista työpajaa sekä johtoryhmän nykyhetken tilannekuvan muodostamisen ja luottamuksen synnyttämisen henkilökohtaisin haastatteluin. Johtoryhmän koko voi olla maksimissaan 6 hlöä.

Konsultointikokonaisuus sisältää suunnittelun, toteutuksen, sisällön ja materiaalit, digitiaalisen työskentelyprosessin ja Zoom/Teams/Google Meet/Howspace-yhteistyöympäristöjen hyödyntämisen.

 

Hinta alkaen 12500€ (ALV 0%)

*räätälöimme palvelun vastaamaan organisaationne tarpeita. Pyydä erillinen tarjous.