Survey crystalizer – henkilöstötutkimuksen kohdentaja

5200,00 

Parempi ymmärrys organisaation eri osien potentiaalista, hidasteista ja huolista auttaa organisaation johtoa tarttumaan päätöksissään oikeisiin asioihin ajoissa. 

Valmiin henkilöstökyselyn data analysoidaan tekoälyavusteisesti. Tulosten pohjalta vahvistetaan jo tiedossa olevia johdon näkemyksiä, tuodaan esille uutta tietoa ihmisistä ja kohdennetaan tulokset taustamuuttujien mukaan (esim. eri liiketoiminta-alueet, alueelliset toiminnot, työsuhteen kesto). Tuetaan päätöksentekoa ja kohdennetaan oikein korjaavat toimenpiteet.

Mitä?

Avaamme katveet ja solmukohdat yhdessä. Saatte klusteroidun tilannekuvan henkilöstön näkemyksistä eri aiheista sekä HR-kyselyn katveista. Tuemme teitä päätöksissä. Emme jätä teitä yksin.

Miksi?

HR-kyselyjen tulokset jäävät usein hyvin geneerisiksi, jolloin niitä ei osata kohdentaa oikein. Tämä saattaa johtaa vääriin johtopäätöksiin, tehottomuuteen ja turhiin kustannuksiin.

Miten?

Kokeneet konsulttimme ja tekoälyavusteinen ihmisten puhunnan analytiikka, auttavat johtoa näkemään organisaation eri osissa olevat henkilöstön tarpeet, haasteet ja potentiaalin paremmin.

5200,00