Strateginen fasilitointi muutoksen edistäjänä

5500,00 

Strategisen fasilitoinnin tarkoituksena on edistää muutosta käynnistämällä uutta ajattelua, joka muuttaa tekoja. Muutos ei tapahdu yksisuuntaisesti viestimällä, mekaanisesti eikä lineaarisesti. Se vaatii uutta tietoa, ymmärrystä ja merkityksiä luovaa vastavuoroista dialogia, joka mahdollistaa oppimisen.

Mitä nopeammin yksilö, ryhmät ja organisaatio oppivat, sitä suurempi ja vahvempi muutosvoima syntyy. Syvällinen toiminnan uudistuminen ja yhteisön oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa.

Miten perinteinen fasilitointi ja strateginen fasilitointi eroavat toisistaan?

On aika haastaa perinteisen fasilitointi, jossa fokus on ollut osallistamisessa ja menetelmissä. Uuden ajan strateginen fasilitointi tukeutuu prosessikonsultointiin, jossa syvennetään kollektiivista tietoa, joka palvelee oppimista. Strateginen fasilitointi on perinteistä tavoitteellisempaa, sillä se auttaa hahmottamaan ja ylläpitämään kokonaisvaltaista ja tavoitteellista ajattelua läpi koko prosessin.

Olemme Humapissa 20 vuoden ajan kehittäneet menetelmiä strategisen muutoksen tukemiseksi.

Strateginen fasilitointi tukee digitaalisen yhteistyökulttuurin kehittämistä. Kehittämiskokonaisuus käsittää kolme 1,5 h mittaista osallistavaa työpajaa.

Konsultointikokonaisuus sisältää suunnittelun, toteutuksen, sisällön ja materiaalit, digitiaalisen työskentelyprosessin ja Zoom/Teams/Google Meet/Howspace-yhteistyöympäristöjen hyödyntämisen.

5500,00