Uuden ajan strateginen fasilitointi muutoksen edistäjänä

6500,00 

Muutos ei tapahdu yksisuuntaisesti viestimällä, mekaanisesti eikä lineaarisesti. Se vaatii muutosta ajattelussa ja toiminnassa, jossa tarvitsemme uutta tietoa, ymmärrystä ja merkityksiä luovaa vastavuoroista dialogia. Strategisen fasilitoinnin tarkoituksena on käynnistää uutta ajattelua, joka muuttaa tekoja.

Mitä nopeammin yksilö, ryhmät ja organisaatio oppivat, sitä suurempi ja vahvempi muutosvoima syntyy. Syvällinen toiminnan uudistuminen ja yhteisön oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa.

Miten perinteinen fasilitointi ja strateginen fasilitointi eroavat toisistaan?

On aika haastaa perinteisen fasilitointi, jossa fokus on ollut osallistamisessa ja menetelmissä. Uuden ajan strateginen fasilitointi tukeutuu prosessikonsultointiin, jossa syvennetään kollektiivista tietoa, joka palvelee oppimista. Strateginen fasilitointi on perinteistä tavoitteellisempaa, sillä se auttaa hahmottamaan ja ylläpitämään kokonaisvaltaista ja tavoitteellista ajattelua läpi koko prosessin.

Olemme Humapissa 20 vuoden ajan kehittäneet menetelmiä strategisen muutoksen tukemiseksi.

Strateginen fasilitointi tukee digitaalisen yhteistyökulttuurin kehittämistä. Kehittämiskokonaisuus käsittää kolme 1,5 h mittaista osallistavaa työpajaa.

Konsultointikokonaisuus sisältää suunnittelun, toteutuksen, sisällön ja materiaalit, digitiaalisen työskentelyprosessin ja Zoom/Teams/Google Meet/Howspace-yhteistyöympäristöjen hyödyntämisen.

6500,00