Uuden ajan vertaiscoaching

Coaching on toimiva työtapa yhteisöllisen tietoisuutemme työstöön. Toimintamme tässä hetkessä määrittelee yhteisen tulevaisuutemme myös toimivissa tiimeissä.

Oppimisen haaste on inhimillisessä uudistumisessa. Miten näemme itsemme ja osuutemme ympäröivässä maailmassa? Miten koemme työmme tarkoituksen? Miten määrittelemme menestyksen ja teemme työtä yhdessä? Coaching avaa tietä tietoiselle uudistumisellemme ja auttaa puhkaisemaan jumiutumiskupliamme.

Coaching on uudistumisen matka, jolle on hyvä ottaa mukaan sopiva ryhmä matkakumppaneita.

  • Kootaan jokin vertaisryhmä (maks. 6 hlöä), joka hyötyy moninäkökulmaisesta ja uudistavasta keskustelusta.
  • Saman organisaation vertaiset (esim. esimiehet) saavat apua kollegoiltaan tai vertaisryhmä voidaan koota myös verkoston/arvoketjun jäsenistä.
  • Coach luo olosuhteet pienryhmän työskentelylle.
  • Coaching on aina tavoitteellista. Jokainen osallistuva yksilö asettaa oman tavoitteensa. Samalla vertaisryhmä luo yhteisen tavoitteensa ja yhteiset periaatteet prosessille.
  • Vertaisryhmä  ja coach aloittavat yhteisen matkansa. Kaikki coaching-tapaamiset ja niissä syntyvät muistiinpanot ovat luottamuksellisia.
  • Coachin ohjaaman vertaisprosessin jälkeen on hyvä jatkaa samassa ryhmässä omatoimisesti.

Laadukas uuden ajan vertaiscoaching-prosessimme sopii mainiosti johdolle, esimiehille, verkostoille tai asiantuntijoille itsensä ja tiiminsä kehittämiseen.

Vertaiscoaching totetutetaan kokonaan digitaalinen prosessina. Coaching-tapaamiset ovat yhdistelmä 1,5h ryhmäsessioita ja lyhyitä tarkistuspisteitä esim. 15 min pikakeskustelu tai chat-keskustelu. Yhteydenpidossa käytetään Howspace-digitaalista työympäristöä.

Yhden vertaiscoaching-tapaamisen hinta on 1000€ (sis. 1,5 h coaching ja 15 min tarkastuspiste).

Suosittelemme kuuden kerran coaching kokonaisuutta hintaan 6000€. Pyydä tästä erillinen tarjous!

Lue lisää yksilöcoachingsta