RISK PREVENTION – Osaamisriskien ennakoija

Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on yrityksen keskeinen kilpailutekijä toimialasta riippumatta. Siitä huolimatta, osaamiseen liittyviä riskejä mitataan ja hallitaan vain harvoin. Henkilöstöä osallistamalla ennakoivasti tehdään arjen toimintaan vaikuttavat osaamisriskit näkyviksi. Osaamisriskien ennakoinnilla saat liiketaloudellista kilpailuetua muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa.

Miksi osaamisriskienhallinta on tärkeää?

 • Vältä ikäviä yllätyksiä tunnistamalla ja ennakoimalla osaamiseen ja kyvykkyyteen liittyviä riskejä
 • Varmista, että organisaatiosi on varustautunut oikealla osaamisella nyt ja tulevaisuudessa
 • Tuo näkyviin uusia näkökulmia organisaation mahdollisuuksista ja niiden kääntämisestä kilpailueduksi
 • Motivoi henkilöstöä jatkuvaan kehittämiseen ja pidä kiinni parhaista osaajista

Osaamisriskienhallinnan kehittämisprosessi

 • osaamisriskienhallinnan prosessin määrittely
 • osallistava ja ketterä osaamisriskienhallintaprosessi riskien tunnistamiseen ja arviointiin
 • virtuaalinen johdon työpaja riskien tunnistamiseen, arviointiin ja määrittelyyn
 • yhteinen osaamisriskien tilannekuva, toimenpiteet, seuranta ja tuki

Nosta organisaatiosi osaamisrikienhallinta uudelle tasolle

 • Tuo organisaation osaamisvajeet näkyväksi ennakoivasti johdolle
 • Tarjoaa johdolle konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joilla osaamisen riskit taklataan ennakoivasti ja strategiset prioriteetit viedään arkeen.
 • ISO 31000 -mukainen jatkuva, tehokas ja osallistava riskienhallintaprosessi
 • Tehostaa organisaation kyvykkyyttä toimia epävarmassa ja muuttuvassa liiketoimintaympäristössä
 • Tuo näkyväksi organisaatiossa oleva hiljainen tieto ja hyödynnä henkilöstön osaaminen
 • Osaamisriskienhallinnan kehittämisprosessi parantaa organisaation päätöksentekoa, strategista etumatkaa sekä resilienssiä

RISK PREVENTION VIE ORGANISAATIOSI NOPEASTI JA KUSTANNUSTEHOKKAASTA  ENNAKOIVAN RISKIENHALLINNAN PARIIN.

Hinta alkaen 14980€ (ALV 0%)