People analytics – ihmispotentiaalin hyödyntäjä

Henkilöstöanalytiikka (People Analytics Capability) laajentaa tiedolla johtamisen myös henkilöstötiedon hyödyntämiseen ja henkilöstöön liittyviin strategisiin ilmiöihin. Henkilöstöanalytiikalla vahvistat tietoon perustuvaa johtamista organisaation kaikilla tasoilla henkilöstöstä ylimpään johtoon. Samalla nostat startegisten päätösten keskiöön suurimman voimavarasi: henkilöstön ja työntekijäymmärryksen.

HENKILÖSTÖANALYTIIKAN PROSESSI

  • Henkilöstöanalytiikan nykytila-analyysi
  • Yhteinen tilannekuva ja tulokset
  • Tavoitetilan analysointi ja tiekartan rakentaminen
  • Yhteinen tiedolla johtamisen kulttuurinmuutos

Henkilöstötiedon yhdistäminen osaksi päätöksentekoprosesseja avaa uusia mahdollisuuksia ja tarjoaa ratkaisun avaimia kilpailuetuun.

HENKILÖSTÖANALYTIIKAN NYKYTILA-ANALYYSI

Henkilöstöanalytiikan nykytila-analyysi kertoo, miten henkilöstötietoa hyödynnetään tällä hetkellä. Samalla se avaa silmät sille, mitä hyödyntämätöntä potentiaalia henkilöstötiedolla johtamisessa vielä on. Nykytila-analyysissa kartoitetaan yrityksen tekninen, strateginen ja kulttuurinen kyvykkyys henkilöstöanalytiikkaan. Tuloksena nähdään selkeästi niin vahvimmat kuin heikoimmat kyvykkyydet.

Henkilöstöanalytiikan nykytila-analyysi on strategisen kehittämisen työkalu, joka sopii yrityksille ja organisaatioille, jotka

  • haluavat olla tiedolla johtamisen edelläkävijöitä,
  • haluavat löytää kilpailuetua tietoon perustuvasta työntekijäymmärryksestä,
  • haluavat kehittää esihenkilötyön ja johtamisen laatua.

Nykytila-analyysin tuloksena organisaatio saa raportin henkilöstöanalytiikan kyvykkyyksistään tällä hetkellä. Raportissa nostetaan esiin isoimmat kehityskohteet ja kehittyneimmät osa-alueet teknisestä, strategisesta ja kulttuurisesta kyvykkyydestä. Nämä luovat pohjan, jonka perusteella voidaan visioida tavoitetilaa, priorisoida ja konkretisoida kehityskohteita sekä muodostaa tiekarttaa muutokselle.

TIETOON PERUSTUVAN TYÖNTEKIJÄYMMÄRRYKSEN KEHITTÄMINEN

Tietoon perustuva työntekijäymmärrys parantaa esihenkilötyön ja johtamisen laatua sekä auttaa tekemään parempia strategisia päätöksiä. Henkilöstöanalytiikka tuottaa tietoon perustuvaa työntekijäymmärrystä. Henkilöstöanalytiikka ei ole vain HR:n asia vaan vaatii johdon sitoutumista ja esimerkkiä. Se ei myöskään ole vain tekninen käyttöönottoprojekti vaan edellyttää strategista valmiutta ja tiedolla johtamisen kulttuuria. Tämän vuoksi näiden kyvykkyyksien arviointi on ensimmäinen askel kohti tietoon perustuvaa työntekijäymmärrystä ja kattavaa tiedolla johtamista.

Autamme johtoa, esihenkilöitä ja henkilöstöhallintoa ymmärtämään henkilöstöanalytiikan mahdollisuuksia omassa työssään ja analysoimaan nykytilaa organisaatiossa. Kuljemme kanssanne nykytila-analysoinnista tulevaisuuden visiointiin sekä konkreettiseen kehittämiseen niin strategisella, operatiivisella kuin kulttuurisella tasolla.

Henkilöstöanalytiikka vahvistaa tiedolla johtamista ja tuo henkilöstötiedon osaksi strategisia organisaation strategisia päätöksiä. Laadimme kanssasi kehittämisen askelmerkit. Kysy lisää ja pyydä tarjous!