Päivittyvä tilannekuva

2000,00 

Haluatko selvittää, mitä organisaatiossanne oikeasti tapahtuu, mitä työyhteisö havaitsee ja ajattelee? Päivittyvä tilannekuva on virtuaalinen prosessi, joka mahdollistaa laajan, moninäkökulmaisen tilannekuvan rakentamisen nopeasti muutosten keskellä. 

Päivittyvä tilannekuva rakentuu organisaation faktatiedosta, henkilöstön kokemuksista ja toimintaympäristössä havaituista hiljaisista signaaleista. Koskaan aiemmin ei ole pystytty kokoamaan yhteen nopeasti näin laajaa laadullista tietoa organisaation hyödyksi. Tilannekuvan kautta syntyy reaaliaikainen ymmärrys yksilö-, tiimi- ja organisaatiotason prioriteeteista, joihin kehittämistä tulee suunnata.

Tilannekuvan sisältö:

  • Moninäkökulmainen tilannekuva signaaleista ja tulevaisuuden trendeistä.
  • Reaaliaikainen analyysi sekä faktoista että henkilöstön kokemuksista.
  • Sisältää johdolle 1 h tulosesittelyn organisaation nykyhetkestä ja valituista kehittämiskohteista.

Konsultointikokonaisuus sisältää suunnittelun, toteutuksen, sisällön ja materiaalit, digitiaalisen työskentelyprosessin ja Zoom/Teams/Google Meet/Howspace-yhteistyöympäristöjen hyödyntämisen.

2000,00