Muutosagentit tukemassa muutoksessa elämistä

Organisaatiot, tiimit ja yksilöt tarvitsevat uudistumisen intoa, muutoksessa elämisen valmiuksia ja resilienssin voimaa selvitäkseen muuttuvassa maailmassa. Muutosagentti-ohjelma tukee tiimien ja yksilöiden muutoskyvykkyyttä valmistaen organisaatiota muutoksen ymmärtämiseen ja siinä toimimiseen työyhteisön parhaaksi.

Muutosagenttius on rajojen ylittämistä, transformaatiota, elpymistä, uudella tavalla tuntemista ja ajattelemista sekä isoa käännöstä. Prosessi toteutuu niin yksilöinä kuin kollektiivisesti. Etsinnän kohteena on uusi tapa elää tässä herkässä ekosysteemissä – vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

KENESTÄ MUUTOSAGENTTI?

  • Osallistujat voivat tulla eri puolilta organisaatiota ja edustaa erilaisia toimintoja, osaamisia ja rooleja organisaatiossa.
  • Osallistuja voi etsiä sisältään vahvempaa ja rohkeampaa uudistumista. Tämä voi olla riittävä tavoite – itsensä johtamisen ja muihin kytkeytymisen oppimismatka. Osallistuja haluaa siis olla oman itsensä ja työyhteisönsä Muutosagentti.
  • Hän haluaa auttaa työyhteisöään oppimaan ja uudistumaan, toimimaan tuottavammin yhdessä.

MUUTOSAGENTTI-OHJELMA

Muutosagentti on uudistaja ja uudistuja. Hän on kyvykäs johtamaan itseään ja muita muutoksessa elämiseen ja muutoksen sietämiseen. Ohjelma koostuu aloitustapaamisesta sekä viidestä 2 h virtuaalisesta ja osallistavasta työpajasta. Virtuaalisen työpajojen välillä työskennellään itsenäisesti omalla ajalla erilaisten ennakko- ja välitehtävien parissa vahvistaen käytännön ymmärrystä arjen muutosjohtajuudesta.

 

 

OHJELMAN SISÄLTÖ

  • SUUNNITTELU JA TUTUSTUMINEN: Tilannekuva ja tavoitteet muutosmatkalle.
  • MIKÄ ON MUUTOSAGENTTI: Muutosajattelun perustan luominen ja toimintaympäristön luonne.
  • YKSILÖN ENERGIA: Yksilön energia ja itsensä johtaminen osana muutosta.
  • SUHTEIDEN RAKENTUMINEN: Suhteet sillanrakentajana ja oman suhdeverkoston rakentumisessa.
  • TIIMIN JA YTHEISÖN VOIMA: Tiimin ja yhteisön voima muutoksessa sekä yhteisen kulttuurin transformaatio.
  • KARTTA MUUTOSMATKALLE: Eväät omalle uudistumismatkalle ja muutoskartan luominen halutun muutoksen saavuttamiseksi.

Muutosagentti-ohjelma toteutetaan virtuaalisesti. Muutosagenttioppaanasi toimii organisaatiokonsultti ja sertifioitu PCC-valmentaja Pekka Pirhonen.

Muutosagentti-ohjelma tukee organisaation uudistumista ja muutosmatkaa. Se on räätälöitävissä tarpeiden mukaan.