Must-Win Battles -strategian mallinnus ja toimenpiteet alkaen 5400 €

Strategiamalli

Yrityksen strategian kuvaaminen tärkeinä painopisteinä (eli ns. must-win battles, MWB) auttaa keskittymään olennaisiin tavoitteisiin ja priorisoimaan voimavarojen käyttöä niiden saavuttamiseksi. MWB auttaa myös tunnistamaan ne alueet, joilla kilpailuetua on haettava ja joissa on saavutettava merkittävää kehitystä, jotta yritys menestyy pitkällä aikavälillä. Tämä selkeyttää yrityksen toimintaa ja auttaa varmistamaan, että kaikki työskentelevät yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Must-win battles -kehittäminen on suunniteltu kiteyttämään strategiset tavoitteet innostavasti ja konkreettisesti. Kehittämisessä keskitytään löytämään kriittiset asiat, joilla on suurin vaikutus strategian onnistumiseen ja kehitetään toteutussuunnitelma.

Työpajan aikana käytetään erilaisia menetelmiä, kuten ryhmäkeskusteluja, priorisointiharjoituksia ja toimintasuunnitelmien kehittämistä.

Tämän prosessin avulla osallistujat saavat syvällisemmän käsityksen heidän strategiansa tärkeimmistä osa-alueista ja ymmärtävät paremmin, mitä tarvitaan niiden saavuttamiseksi. Työpajan tuloksena osallistujat saavat selkeän toimintasuunnitelman, joka auttaa heitä tekemään merkittäviä edistysaskeleita strategiansa toteuttamisessa.

Kehittämisen kesto ja sisältö muokataan tarpeiden mukaan ja sisältää esimerkiksi seuraavat osat:

  1. Strategian tarkistus: Alussa käydään läpi strategia ja sen tavoitteet, jotta ymmärretään, mitkä ovat ne alueet, jotka vaativat eniten huomiota.
  2. Tärkeimpien haasteiden tunnistaminen: Tässä vaiheessa käytetään erilaisia menetelmiä, analyysiä ja priorisointiharjoituksia, jotta löydetään tärkeimmät haasteet, jotka on ratkaistava strategian onnistumiseksi.
  3. Ratkaisujen kehittäminen: Tämän vaiheen aikana etsitään ratkaisuja tunnistettuihin haasteisiin ja kehitetään toimintasuunnitelma niiden toteuttamiseksi (MWB => kehittymisen painopisteet => toiminta)
  4. Toimintasuunnitelman kehittäminen: Lopuksi laaditaan toimintasuunnitelma (kehityskohteet priorisoituna), joka sisältää konkreettiset askeleet, vastuuhenkilöt ja aikataulut niiden toteuttamiseksi.

Tulokset ja hyödyt

Kehittämisen tuloksena yrityksellä on selkeä ja mallinnettu strategia, joka määrittelee tavoitteet, kilpailuedut ja toimintasuunnitelman. MWB-kehittäminen auttaa osallistujia kehittämään konkreettisia toimintasuunnitelmia strategian toteuttamiseksi. Tämä auttaa varmistamaan, että strategian toteutus on selkeää ja mittaamista helpottavaa, mikä johtaa parempiin tuloksiin.

  1. Strategia auttaa yritystä keskittymään tärkeimpiin asioihin ja varmistaa, että resurssit käytetään oikein.
  2. Osallistujat saavat selkeän ymmärryksen strategian tärkeimmistä osa-alueista ja kehittää konkreettisia ratkaisuja niiden toteuttamiseksi.
  3. Auttaa saavuttamaan strategiset tavoitteensa tehokkaammin ja nopeammin.
  4. Auttaa välttämään hajanaisen toiminnan ja hukkaan heitetyn ajan ja rahan.
  5. Yhteistyössä tehty kehitys auttaa osallistujia myös kehittämään yhteisen ymmärryksen strategian tärkeimmistä osa-alueista ja sen toteuttamisen tavoitteista.
  6. Auttaa tiimiä toimimaan yhdessä tehokkaasti ja varmistaa, että kaikki ovat sitoutuneet samaan päämäärään.

PALVELUN TOIMITUS

Toteutus yhdistää esitehtäviä, vuorovaikutteista ideointia, priorisointia ja lopulta mallin kiteyttämistä yhteen kuvaan. Kehittäminen voidaan toteuttaa fyysisesti yhdessä paikassa (myös perinteinen fläppitaulu), virtuaalisesti verkossa samanaikaisesti tai myös eriaikaisena työskentelynä tai näiden yhdistelminä. Mallinnukseen voidaan yhdistää myös kokeilut käytännössä, jolloin mallinnus ei ole vain teoriaa vaan ideat testataan käytännössä.