Konfliktit ja jännitteet hybridityössä

Jatkuvasti kiihtyvässä muutoksessa yhteisöissä nousee näkyviin jännitteitä, jotka käsittelemättöminä voivat johtaa toimintakykyä uhkaaviin konflikteihin. Jännitteitä syntyy esimerkiksi näkemyseroista, yksilöiden pyrkimyksistä edistää asioita ja asioiden erilaisista tulkinnoista. Jännitteisiin liittyy usein paljon tunnetta, joka on merkki asioiden merkityksellisyydestä.

Tarjoamme rohkeille yhteisöille ja tiimeille oppimismatkaa konfliktien purkamiseen, jännitteistä oppimiseen ja yhdessä halutun suunnan kirkastamiseen. Prosessin tuloksena kulttuuri kehittyy: luottamus työyhteisössä palautuu, ymmärretään yhteisen ison kuvan tärkeys ja keskustelujen merkitys.

Digitaalinen työskentely tuo haasteellisten tilanteiden käsittelyyn merkittäviä hyötyjä: 

  • Hidastaminen: Virtuaalinen ja osittain eri aikainen työskentely antaa aikaa pysähtyä ennen reagoimista.
  • Etäännyttäminen: Digitaalisen yhteistyömpäristön avulla rakennetaan iso kuva  haasteesta, jota voidaan analysoida “etäältä”.
  • Palasina pureskelu: Digitaalinen yhteistyö auttaa pilkkomaan haasteen hallittavammiksi paloiksi.
  • Läpinäkyvyys: Jännitettä ei eristetä eikä kätketä vaan siitä opitaan yhdessä.
  • Kollektiivinen viisaus: Kaikkien ääni saadaan kuuluviin ja kollektiivinen viisaus käyttöön.
  • Organisaation litistyminen: Kaikkien ääni on asemasta riippumatta yhtä arvokas, kun työskennellään digisessa yhteistyöympäristössä.

Konsultointiprosessi rakentuu kolmesta vaiheesta:

  • Diagnoosi: moninäkökulmainen kuuleminen ja yhteinen jäsennys tilanteesta,
  • Dialogi: arvostava yhteinen ymmärrys ja uusi suunta,
  • Muutos: arjen kokeilut, yhdessä oppiminen, yhteiset sopimukset ja toimintatavat.

Konfliktit ja jännitteet hybridityössä -konsultointikokonaisuus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Kokonaisuus käsittää työyhteisön kehittämisen psykologisesti turvalliseksi yhteisöksi, jossa puheeksiottaminen, palautteen antaminen sekä arvostava keskustelu ovat läsnä. Tuloksena syntyy luottamusta ja vuorovaikutusta tukeva organisaatiokulttuuri, jossa jokainen kokee tulleensa kuulluksi.

Palvelu toteutetaan maks. 15 henkilön ryhmille. Konsultointikokonaisuus  koostuu kolmesta 2 h työpajasta.

Konsultointikokonaisuus sisältää suunnittelun, toteutuksen, sisällön ja materiaalit, digitiaalisen työskentelyprosessin ja Zoom/Teams/Google Meet/Howspace-yhteistyöympäristöjen hyödyntämisen.

*Suuremmille ryhmille räätälöimme palvelun vastaamaan organisaationne tarpeita. Pyydä erillinen tarjous.

Hinta alkaen: 6500€ (ALV 0%)