Johdon sparraus: Vastuullisuudella kestävää kilpailukykyä

3000,00 

KUINKA RAKENTAA ORGANISAATION YDINTOIMINTAAN NIVOUTUVA VASTUULLISUUSOHJELMA JA LUODA TAVOITTEET, JOTKA VASTAAVA AIKAMME SUURIIN HAASTEISIIN JA PLANEETAN TARPEISIIN?

Kuinka vahvistaa organisaation kyvykkyyttä vastata lisääntyviin vastuullisuuden vaatimuksiin, joita tulee asiakkailta, omistajilta, sijoittajilta ja rahoittajilta sekä lainsäätäjiltä ja omilta työntekijöiltä?

Perinteisesti vastuullisuus on nähty hyväntekeväisyytenä tai irrallisena osana liiketoimintaa. Pelkät väitteet tai lupaukset vastuullisuudesta eivät kuitenkaan enää riitä. Organisaation täytyy pystyä mittaamaan ja raportoimaan eli todentamaan oma vastuullisuustyö avoimesti osana ydintoimintaa.

Keskeinen edellytys vastuulliseen toimintaan on organisaation kyky tuottaa uusia ratkaisuja ja toimintatapoja jatkuvasti muuttuvaan ja monimuotoiseen ympäristöön yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Mitä enemmän organisaation toimintakulttuuri kykenee tuottamaan ja tarkastelemaan potentiaalisia ratkaisuja sitä enemmän sillä on kykyä toimia kestävästi.

Hallituksen tai johtoryhmän jäsen: Jos olet tunnistanut vastuullisuuden tärkeyden, ja mietit mistä lähteä liikkeelle, kannattaa kutsua Leo herättelemään ajatuksia aikamme suurista haasteista, jossa ihmisten kyvykkyydet ja mahdollisuudet saadaan valjastettua kasvun, kannattavuuden sekä yhteisöllisen organisaatiokulttuurin ja planeetan elinvoimaksi.

Johdon sparrauksen pituus on 1,5h.

Tutustu Leo Straniukseen.

#reimaginingwork #johtaminen #vastuullisuus

3000,00