Johdon sparraus: Tiedolla johtamisen unohdettu puoli – ihmisyys ja kulttuuri

3000,00 

TUNNISTA TIEDOLLA JOHTAMISEN PUUTTUVAT PALASET SEKÄ OIVALLA HENKILÖSTÖANALYTIIKAN JA TIEDOLLA JOHTAMISEN KULTTUURIN MERKITYS

Henkilöstötietoa hyödynnetään suomalaisissa organisaatioissa usein vajavaisesti, vaikka dataa kertyy valtavia määriä. BearingPointin tutkimuksen (Digitalisaatio HR:ssä -raportti 2021) mukaan henkilöstötiedolla johtamista hidastaa erityisesti:

  • oikeanlaisen osaamisen puute (64 % vastaajista),
  • puutteellinen ymmärrys henkilöstöanalytiikan mahdollisuuksista (45 % vastaajista).

Lisäksi vain puolet vastaajista koki, että “HR-dataa hyödynnetään organisaatiossamme systemaattisesti keskeisenä osana liiketoiminnan päätöksenteon prosesseja”. Henkilöstöanalytiikan asiantuntija Jaana Saramiehen mukaan vielä harvempi suomalainen organisaatio ymmärtää henkilöstötiedon ja -analytiikan tarjoamia valtavia mahdollisuuksia erityisesti strategisessa päätöksenteossa.

Tiedolla johtaminen on suuri trendi, mutta henkilöstötiedon yhdistäminen liiketoiminnan dataan tai strategisiin päätöksiin on vielä harvinaista, vaikka esimerkiksi strategiatyössä kilpailijoista poikkeavan datan analysointi tarjoaa mahdollisuuksia kilpailuetuun.

Miksi suuren potentiaalin omaava henkilöstötieto on jäänyt muiden datalähteiden jalkoihin tiedolla johtamisen buumissa? Ja miten voit ryhtyä korjaamaan tilannetta omassa organisaatiossasi?

Johdon sparraus auttaa oivaltamaan tietoon perustuvan työntekijäymmärryksen merkityksen kaikessa organisaation päätöksenteossa. Sparraus auttaa nostamaan tiedolla johtamisen uudelle tasolle, jolloin voit saavuttaa kilpailuetua ihmislähtöisen organisaation rakentamisessa.

Johdon sparrauksen kesto on 1,5h.

Tutustu Jaana Saramieheen.

3000,00