FUTURE READINESS – kehitä organisaation tulevaisuuskuntoisuutta

Future Readiness kartoittaa organisaation kyvyn menestyä epävarmassa maailmassa. Sen avulla voit mitata ja kehittää organisaation tulevaisuuskuntoisuutta kaikilla tasoilla. Future readiness sisältää Unlike®-tulevaisuuskuntoisuusanalyysin ja tulokset yhteisen tilannekuvan luomiseksi sekä kehittämistyöpajat, joissa luodaan tiekartta tulevaisuuskuntoisen organisaation rakentamiseen ja konkreettiset arjen toimenpiteet tulevaisuuskuntoisten tiimien kehittämiseksi.

Tulevaisuuskuntoisuudella tarkoitetaan sitä, miten hyvin organisaatio on varautunut tulevaisuuden muutoksiin, miten ketterästi se toimii muuttuvassa ympäristössä ja miten ennakoivasti se luo kasvua ja hyödyntää tulevaisuuden mahdollisuuksia.

TULEVAISUUSKUNTOISUUSANALYYSI

Unlike®-tulevaisuuskuntoisuusanalyysi on ainoa uuden ja uudistuvan liiketoiminnan luomiskykyä mittaava kehittämistyökalu. Unlike®-analyysi on yritysten ja organisaatioiden tulevaisuuskuntoisuutta arvioiva työkalu. Tulevaisuuskuntoisuudella tarkoitetaan sitä, miten hyvin organisaatio on varautunut tulevaisuuden muutoksiin, miten ketterästi se toimii muuttuvassa ympäristössä ja miten ennakoivasti se luo kasvua ja hyödyntää tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Unlike®-analyysi on yritysten ja organisaatioiden tulevaisuuskuntoisuutta arvioiva työkalu.

Unlike®-analyysi on strategisen kehittämisen työkalu, joka sopii yrityksille ja organisaatioille,
— jotka haluavat olla edelläkävijöitä,
— jotka haluavat erottautua tai menestyä kilpailijoitaan paremmin,
— jotka haluavat vähentää tulevaisuuden näkymien epävarmuutta
— joiden liiketoiminnan kasvu on pysähtynyt.

Unlike®-analyysin tuloksena organisaatio saa raportin, jossa tulevaisuuskuntoisuuden eri osa-alueet käydään läpi yksityiskohtaisesti. Raportissa tarkastellaan myös organisaation ominaisuuksia tulevaisuuskuntoisuuteen liittyvien tärkeiden tekijöiden (mm. ketteryys, osallistaminen, systemaattisuus ja pitkäjänteisyys) näkökulmista. Organisaatio saa myös oman tulevaisuuskuntoisuusindeksin, joka antaa kokonaiskuvan tulevaisuuskuntoisuuden tasosta ja vertailukohtaa muihin organisaatioihin.

TULEVAISUUSKUNTOISUUDEN MUOTOILEMINEN

Tulevaisuuskuntoisuuden parantaa organisaation uudistuvan liiketoiminnan luomiskykyä. Tulevaisuuskuntoisuus rakentuu organisaation viiden osa-alueen tarkastelusta, joita ovat toimintakulttuuri, aistiminen ja ideoiminen, rikastaminen, kokeilut ja toiminta sekä strategisuus. Autamme johtoa ja esihenkilöitä kehittämään organisaation tulevaisuuskuntoisuutta osallistavissa  työpajoissa, joissa luodaan yhteinen tilannekuva tulevaisuuskyvykkyyksistä, tiekartta tulevaisuuskuntoisen organisaation rakentamiseen ja konkreettiset arjen toimenpiteet tulevaisuuskuntoisten tiimien kehittämiseksi.

Varmista organisaatiosi strateginen toimintakyky ja tulevaisuuskuntoisuus. Kysy lisää!