Energisoivat virtuaalipalaverit

2200,00 

Tuottavuus kohtaamiseen syntyy läpinäkyvän ajattelun, luottamuksellisten suhteiden ja läsnäolon kautta. Yhteistyö tarvitsee tuekseen yhteisten merkitysten synnyttämistä laadukkaan vuorovaikutuksen avulla.

Energisoivat virtuaalipalaverit lisäävät vuorovaikutuksen määrää ja laatua, joilla on suora yhteys ihmisten hyvinvointiin, yhteistyöhön ja lopulta tuloksellisuuteen. Monologi on tullut tuottavuuden näkökulmasta tiensä päähän – nyt tarvitaan osallistamisen kautta syntyvää dialogia. Se rakentaa yhteisiä merkityksiä, joka kuroo organisaation osaamista nopeammassa tahdissa yhteen.

Faktojen jakamisesta ja tiedottamisesta täytyy siirtyä laadukkaampaan digitaalisen vuoropuheluun. Hyvin valmisteltu on puoliksi tehty, siksi tapaamisen vetäjällä on tärkeä rooli turvallisuuden, osallisuuden ja yhteistyön varmistamisessa erilaisin työtavoin.

Virtuaalinen työpaja:

 • 2,5h + ennakkovirittäytyminen
 • Pienelle ryhmälle (maks. 15 osallistujaa)

Työpajan sisältö:

 • Jaettu ennakkovirittäytyminen
 • Tutkiva keskustelu: Miten synnyttää hyödyllisyyden kokemus?
 • Webkokous kohtaamisympäristönä
 • Palaverin dna: Miten toimimalla saat aikaan tuloksia ja osallisuutta?
 • Muutamia työtapoja heti käyttöön

Osallistuja saa:

 • Uuden vastuullisen ja vuorovaikutteisen tavan tehdä työtä
 • Kehyksen tuottaville kokouksille
 • Johdonmukaisuutta etukäteis- ja jälkityöskentelyyn
 • Tapoja aktivoida osallistujia – kokouksen perustyökalupakki  (viritys, työskentely, reflektio)

Konsultointikokonaisuus sisältää suunnittelun, toteutuksen, sisällön ja materiaalit, digitiaalisen työskentelyprosessin ja Zoom/Teams/Google Meet/Howspace-yhteistyöympäristöjen hyödyntämisen.

2200,00