Digitaalisen yhteistyökulttuurin rakentaminen

Digitaalinen yhteistyökulttuuri on yhdessä sovittuja rakenteita, työtapoja ja arjen tekoja.

Humap on yli 20 vuoden kokemuksella digitaalisen yhteistyökulttuurin edelläkävijä. Muotoilemme organisaatioiden kanssa toimintakulttuuria, jonka keskiössä ovat yhdessäohjautuva strategia, uuden ajan johtaminen, muutoksessa oppiminen ja yhteisöllinen työhyvinointi. Autamme asiakkaitamme menestymään yhdessä ihmisten kanssa tuomalla virtuaaliset työskentelytavat osaksi organisaation ja johtamisen arkea.

Digitaalisuus osana organisaatiokulttuurin muotoilua on tulevaisuuden kilpailuetua vahvistava tekijä. Digikulttuurin tuominen osaksi arkea tukee yhteistyön rakentamista, moninäkökulmaisuuden hyödyntämistä sekä uudenlaisen oppimiskyvykkyyden löytämistä.

Toteutamme digitaalisen yhteistyökulttuurin luomisen tavalla, joka

 • mahdollistaa yhteistyön tavoitteiden rakentumisen
  Yhteistyötavoitteet ja toiminnan periaatteet on rakennettu yhdessä tukemaan tavoitteita.
 • yhdistää ketteryyden ja moninäkökulmaisuuden
  Inhimillisyysvajeesta siirrytään aitoon vuorovaikutukseen.
 • lisää organisaation joustavuutta ja oppimiskyvykkyyttä
  Rakentaa yhteisöllisyyttä ja innovatiivisuutta, joka parantaa kilpailuetua.
 • luo yhteiset toimintavat ja yhdessäohjautumisen rakenteet yhteistyölle
  Selkeät yhdessäsovitut ja kokeillut toimintatavat.

Takaamme onnistuneen ja ketterän prosessin. Tuomme ihmiset yhteistyön äärelle, roolista ja paikasta riippumatta. Digitaalisuus tekee prosessista vaikuttavan ja kustannustehokkaan. 

 • Luomme innostavan digiprosessin, joka tukee organisaation digitaalisen yhteistyökulttuurin rakentumista ja uudistavien kokeilujen tekemistä.
 • Hyödynnämme prosessissa erilaisia virtuaaliympäristöjä mm. Teams/Teams Live/Zoom, Skype/Google Meet ja Howspace.
 • Rakennamme johdon ja henkilöstön välistä dialogia ja osallistumista, jotta arjen käytännöt ja yhteistyön rakenteet luodaan, kokeillaan ja iteroidaan yhdessä.
 • Sparraamme omalla osaamisellamme yhteisen kulttuurin rakentamisessa yhdessäohjautuvan digikulttuurin, uuden ajan johtamisen, muutoksessa oppimisen ja yhteisöllisen työhyvinvoinnin tueksi.

Digitaalisen yhteistyökulttuurin -konsultointikokonaisuus käsittää laajaa koko organisaatiota  osallistavaa yhteistyökulttuurin muotoilua, kehittämistä ja todeksi elämistä.

*Pyydä tarjous. Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaavaksi.