DIALOG FLOW™ – johtoryhmän yhdistäjä

14980,00 

Dialog Flow™ yhdistää kokemuksen, dialogin ja tekoälyanalytiikan uudella tavalla, jonka avulla saat ratkaisuja liiketoimintasi kehittämiseen aika- ja kustannustehokkaasti. Dialog Flow™ auttaa hahmottamaan toimintaympäristöä henkilöstön ja asiakkaiden puhunnan avulla, vahvistaa organisaation johdon yhteistyökykyä ja kohdentaa havaitut kehitystoimenpiteet oikein.

Luomme päätöksille ympäristön, jossa juurisyyt saadaan näkyviksi ja löydät vastauksen nopeasti  polttavimpaan kehittämisteemaan (esim. strategia, johtaminen tai kulttuuri). Dialog Flow™ tuo selkeästi esille organisaation nykytilan ja kehittämisen kohteet, jotta päätöksenteko on tehokasta. Sen hyödyt ovat johtoryhmän eriaikaisessa työskentelyssä, ketterässä kehittämisessä ja vuorovaikutteisuuden lisäämisessä.

Mitä?
Tunnistetaan organisaation strateginen haaste esim. kulttuurista, johtamisesta tai strategiasta. Kuullaan henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien puhunnasta oleellinen haasteen ratkaisemiseksi.

Miksi?
Johto muodostaa yhteisen ymmärryksen organisaation strategisista kehityskohteista, lisää laadukasta dialogia koko organisaatioon ja suuntaa energian yhteisiin tavoitteisiin haasteen ratkaisemiseksi.

Miten?
Henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien puheesta tunnistetaan tekoälyn avulla haasteeseen liittyvät puheenaiheet sekä niihin liittyvät uhat ja mahdollisuudet. Työstetään yhdessä johdon pelisuunnitelma ja tuetaan oikeanlaista päätöksentekoa.

DIALOG FLOW™ PROSESSINA

 

 1. SUUNTA: Tunnistetaan haaste organisaation kulttuurissa, johtamisessa tai strategiassa.
 2. ANALYYSI: Analysoidaan liiketoimintaa moninäkökulmaisesti tekoälyanalyysillä organisaation puhunnasta.
 3. DIALOGI: Käännetään oletukset yhteiseksi ymmärrykseksi ja tietämykseksi.
 4. FOKUS: Kohdistetaan oivallukset konkreetisiksi, mitattaviksi ja vastuutetuiksi toimenpiteiksi.
 5. TUKI: Opitaan ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta ja tehdään tarvittavat korjausliikkeet ketterästi.
 6. MUUTOS: Luodaan pelisuunnitelma asiakkaan näkökulmasta muutoksessa onnistumiseksi.

DIALOG FLOWN HYÖDYT

 • Rakennat jaetun näkemyksen organisaatiota puhuttavista teemoista.
 • Tunnistat toivotun muutoksen taustalla vaikuttavat tunteet ja ilmiöt.
 • Lisäät osallisuuden kokemusta, mikä helpottaa ihmisten muutoksessa elämistä.
 • Löydät ihmisten puhunnan avulla ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen.
 • Luot selkeän pelisuunnitelman muutoksen läpiviemiseksi.

Rakenna faktoista jaettu yhteinen tilannekuva, lisää johtoryhmän vuorovaikutusta ja luo yhdessä johdon pelisuunnitelma tunnistetun haasteen ratkaisemiseksi.

 

14980,00