Business Model Canvas – Liiketoimintamalli alkaen 5400 €

Työväline liiketoimintasuunnitelman ideointiin, tiivistämiseen ja viestintään

Business Model Canvas (BMC) auttaa luomaan innostavan ja konkreettisen kuvauksen liiketoiminnasta. Kehittäminen on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään, miten liiketoiminnan eri osa-alueet kytkeytyvät toisiinsa ja miten voit kehittää toimintamalleja, jotka ovat kestäviä ja kannattavia.

Yhdessä tarkastelemme asiakkaidesi tarpeita, arvoa, kanavia, asiakassuhteita, avainkumppaneita, resursseja, kustannuksia ja tuloja. Työpajassa saat käyttöösi mallin, joka auttaa sinua tarkastelemaan liiketoimintasi eri osa-alueita ja suunnittelemaan paremman liiketoimintamallin.

Työpajamme ovat interaktiivisia ja käytännönläheisiä. Saat konkreettisia näkökulmia ja neuvoja kehittääksesi toimintaasi entistä paremmaksi. Työpajamme sisältää ryhmäharjoituksia, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin, miten voit soveltaa uusia ideoita ja ajatuksia liiketoimintaasi.

Kehittämisen lopputuloksena on kiteytetty BMC. Tarjoamme myös jatkopalveluita, kuten konsultointia ja sparrausta, jotta voimme auttaa sinua toteuttamaan suunnitelmiasi käytännössä.

Uusi liiketoiminta tai nykyisen uudistaminen

On hyvä huomioida, että BMC on näennäisesti yksinkertainen, koska kiteyttäminen on käytännössä paljon vaikeampaa kuin työkalu antaa ymmärtää ja ryhmässä BMC:n kehittäminen vaatii vuorovaikutteisen prosessin ideoiden jäsentämiseen, priorisointiin ja valintaan.

BMC soveltuu parhaiten uuden liiketoiminnan suunnitteluun tai nykyisen liiketoiminnan uudistamiseen, mutta myös olemassa olevan kiteyttämiseen ja viestintään. Business Model Canvaksen avulla on helppo keskustella muiden kanssa liiketoimintamallistasi.

Ideoinnissa syntyy aina jotain uutta näkökulmaa, jota ei ehkä ole tullut ajatelleeksi. Tästä syystä BMC on käyttökelpoinen alusta uuden luomiseen, uudistumiseen ja ideointiin. Aina ei ole tarkoituskaan muuttaa koko liiketoimintamallia vaan terävöittää ja jatkokehittää nykyistä mallia, jotta se sopii paremmin valittuihin strategisiin painopisteisiin.

Vuodesta 2010 alkaen

Business model canvas on Alex Osterwalderin ja Yves Pigneurin vuonna 2010 julkaisemasta kirjasta Business Model Generation. Työkalu on julkaistu Creative Commons -lisenssilla, minkä ansiosta siitä on tehty useita eri variaatioita. Näistä tunnetuimpia on Ash Mauryan Lean Canvas. Muita canvas-tyyppisiä työkaluja on mm. Value Proposition Canvas.

Canvas-työskentelyn hyödyt

Business Model Canvas -kehittäminen (BMC) on tärkeä menetelmä uudistamiselle useista syistä. Alla on muutamia perusteita, mitä käyttäjät hyötyvät:

  1. Selkeä kuvaus liiketoimintamallista: Tämä auttaa ymmärtämään, miten liiketoiminnan eri osat kytkeytyvät toisiinsa ja miten niitä voidaan kehittää.
  2. Parempi ymmärrys asiakkaista: BMC auttaa ymmärtämään asiakkaidensa tarpeita paremmin ja kehittämään parempia ratkaisuja heidän ongelmiinsa. Tämä auttaa luomaan kestävämpiä asiakassuhteita ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä.
  3. Tarkempi kuva kustannuksista ja tuloista: BMC auttaa ymmärtämään kustannusrakenteitaan ja tulojensa lähteitä paremmin. Tämä auttaa suunnittelemaan liiketoimintaa kestävämmällä tavalla ja tunnistamaan uusia tulojen lähteitä.
  4. Uusien ideoiden kehittäminen: BMC auttaa kehittämään uusia ideoita ja liiketoimintamalleja. Työpaja tarjoaa uuden tavan työskennellä ryhmässä ja jakaa ajatuksia, mikä auttaa synnyttämään uusia ideoita ja lähestymistapoja.
  5. Kehittynyt strateginen ajattelu: BMC auttaa kehittämään strategista ajattelua. Se auttaa ymmärtämään, miten liiketoiminta kytkeytyy eri osa-alueisiin ja miten sitä voidaan kehittää paremmin vastaamaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Lopputulos

Esimerkki kiteytetystä lopputuloksesta (Ala-Mutka. 2019. Johtajuuden rakentajat): Halpalentoyhtiön liiketoimintamalli.

PALVELUN TOIMITUS

Toteutus yhdistää esitehtäviä, vuorovaikutteista ideointia, priorisointia ja lopulta mallin kiteyttämistä yhteen Canvas-tauluun. Tyypillisesti mallinnusta tehdään ryhmissä, joissa on 4-6 osallistujaa. Kehittäminen voidaan toteuttaa fyysisesti yhdessä paikassa (myös perinteinen fläppitaulu), virtuaalisesti verkossa samanaikaisesti tai myös eriaikaisena työskentelynä tai näiden yhdistelminä. Mallinnukseen voidaan yhdistää myös kokeilut käytännössä, jolloin mallinnus ei ole vain teoriaa vaan ideat testataan käytännössä.

Ota yhteyttä, niin autamme sinua luomaan innostavan ja konkreettisen mallin liiketoiminnastasi!