365-Kulttuuriarviointi

2000,00 

365-kulttuuriarviointi on uusi tapa arvioida organisaation kulttuuria, yhteistyötä ja oppimiskykyä muuttuvassa maailmassa.

Digitaalinen yhteistyökulttuuri ei synny itsestään vaan sille on luotava rakenteet ja kehittää sitä tietoisesti ja systemaattisesti. 365-kulttuuriarviointi mittaa organisaation yhteistyön, johtamisen sekä muutos- ja oppimiskyvykkyyden kehittymistä. 365-kulttuuriarviointi pureutuu vahvasti organisaation yhteistyökultturin rakenteisiin, johtamiseen, toimintatapoihin, vuorovaikutuksen ja yhteistyön laatuun sekä yhteisölliseen työhyvinvointiin.

Arviointi toteutetaan kustannustehokkaasti koko organisaatiolle. Arvioinnin tulokset ja konsultoinnin vaikuttavuus esitellään johtoryhmälle.

365-KULTTUURIARVIOINNIN TEEMAT

  • Yhteistyökulttuuri suhteessa strategiaan
  • Yhteistyön rakenteet (aika, paikka, teknologiat)
  • Monipaikkaisen työn johtaminen
  • Yhteisöllinen hyvinvointi
  • Vuorovaikutuksen laatu
  • Jatkuva oppiminen yhteisönä (innovointi, yhteiskehittely)

Arviointi toteutetaan digitaalisen yhteistyökulttuurin kehittämisprosessin alussa ja lopussa.

2000,00