365 CULTURE – Kulttuuriarviointi

365 CULTURE – kulttuuriarviointi on uusi tapa arvioida organisaation kulttuuria, yhteistyötä ja oppimiskykyä muuttuvassa maailmassa.

Organisaatiokulttuuri on organisaation käyttöjärjestelmä. Kulttuuri syntyy ihmisten tavassa toimia, ihmisten vuorovaikutuksessa ja yhteistyösuhteiden laadussa. Arvojen toteutuminen ja kirjoittamattomat säännöt tekevät näkyväksi kulttuurin ydintä. Siksi organisaatiokulttuuri heijastaa aina myös sitä, miten strategia toteutuu arjessa – miltä strateginen toiminta näyttää.

365 CULTURE™ on kartoitus, joka pureutuu ihmisten tapaan toimia työyhteisössä. Sen näkökulmat pohjaavat nykytyön tutkimuksiin, joissa otetaan huomioon nykyisen toimintaympäristön vaikutukset vuorovaikutukseen, johtamiseen, yhteistyön rakenteisiin, yhteisölliseen hyvinvointiin, ja oppimiseen. Ihmisten puhunnan analyysi on demokraattinen tapa kerätä syvällisempää tietoa organisaation luottamuksen, vuorovaikutuksen ja yhteistyön tilasta. Näkymätöntä ei voi johtaa. Kartoituksen tulokset avaavat näkymän organisaatiokulttuuriin ja sen vaikutuksiin strategiaan, johtamiseen ja tapaan toimia. Tulokset ovat helposti ja nopeasti muunnettavissa tuottaviksi toimenpiteiksi ja osuvaksi viestinnäksi.

365-kulttuuriarviointi mittaa organisaation yhteistyön, johtamisen sekä muutos- ja oppimiskyvykkyyden kehittymistä. 365-kulttuuriarviointi pureutuu vahvasti organisaation yhteistyökultturin rakenteisiin, johtamiseen, toimintatapoihin, vuorovaikutuksen ja yhteistyön laatuun sekä yhteisölliseen työhyvinvointiin.

Arviointi toteutetaan kustannustehokkaasti koko organisaatiolle. Arvioinnin tulokset ja konsultoinnin vaikuttavuus esitellään johtoryhmälle.

365 CULTURE TEEMAT

  • Yhteistyökulttuuri suhteessa strategiaan
  • Yhteistyön rakenteet (aika, paikka, teknologiat)
  • Monipaikkaisen työn johtaminen
  • Yhteisöllinen hyvinvointi
  • Vuorovaikutuksen laatu
  • Jatkuva oppiminen yhteisönä (innovointi, yhteiskehittely)

Arviointi toteutetaan digitaalisen yhteistyökulttuurin kehittämisprosessin alussa ja lopussa.