361-yhteistyöarviointi

3500,00 

361-yhteistyöarviointi on uusi tapa arvioida työyhteisön keskinäisiä yhteistyösuhteita muuttuvassa maailmassa.

361-yhteistyöarviointi on uusi tapa arvioida organisaation sisäistä yhteistyötä, joka auttaa tulevaisuuden toimintatapojen kehittämisessä yksilön arvioimisen sijaan.

361-yhteistyöarviointi parantaa organisaation muutos- ja oppimiskyvykkyyttä sekä edistää avointa dialogia. Arviointi sopii myös loistavasti johtoryhmän, esimiesten tai asiantuntijoiden tavoitteellisen yhteistyön laadun tarkasteluun.

361-yhteistyöarvioinnista eroaa aikaisemmista arviointimenetelmistä keskittymällä vuorovaikutuksen ja yhteistyön laatuun henkilöiden ominaispiirteiden sijaan. Organisaation yhteistyö heijastuu aina asiakkaisiin ja sidosryhmiin. 361 osallistaa myös arvioitavan kollegat, asiakkaat, sidosryhmät, verkostot.

Sopii erityisen hyvin pienille ryhmille (maks. 10 hlöä), kuten johtoryhmille, esimiesryhmille tai valituille tiimeille.

361-YHTEISTYÖARVIOINNIN TEEMAT

  • Vuorovaikutuksen laatu yhteistyötilanteissa
  • Yhteistyösuhteiden vaikutus organisaatiokulttuuriin
  • Organisaation yhteistyökulttuurin oppimis- ja uudistumiskykyisyys

361-yhteistyöarvioinnin sisältö:

  • KESKUSHENKILÖIDEN VIRITTÄVÄ KESKUSTELU. Paikannetaan, ketkä ovat oman työn onnistumisen kannalta tärkeimmät ihmiset.
  • ARVIOIJIEN KUTSUMINEN PROSESSIIN.
  • ARVIOIJAT TÄYTTÄVÄT VIRTUAALISEN ARVIOINTIKYSELYN.
  • YHTEISTYÖPALAUTTEIDEN KOONTI JA TULOSTEN LÄPIKÄYNTI KESKUSHENKILÖIDEN KESKEN. Rakennetaan kokonaiskuvaa yhteistyösuhteiden laadusta.
  • KESKUSHENKILÖN JA ARVIOIJIEN HENKILÖKOHTAISET KESKUSTELUT. Fokuksessa yhteistyösuhteen laatu ja sen kehittäminen.
  • PROSESSIN JOHTOPÄÄTÖKSET.

Yhden arvioinnin hinnalla pystyt osallistamaan kymmenen henkilöä oman yhteistyön arviointiin ja kehittämiseen. Arvioinnin kautta toteuttavan kehittämien vaikuttavuus on kymmenkertainen investointiin nähden!

3500,00