361 COLLABORATION – yhteistyöarviointi

361 COLLABORATIONTM – yhteistyöarviointi on uusi tapa arvioida työyhteisön keskinäisiä yhteistyösuhteita muuttuvassa maailmassa.

361 COLLABORATION™ on yhteistyön arviointiprosessi, joka vie organisaation muutos- ja oppimiskyvykkyyden uudelle tasolle. Se haastaa perinteiset 360-esihenkilöarvioinnit, jotka keskittyvät yksilön anonyymiin arviointiin. Haluamme siirtää fokuksen henkilöiden välisiin yhteistyösuhteisiin, jossa jokainen on vaikuttava osapuoli. 361-arviointi mittaa vuorovaikutuksen laatua, yhteistyötä, vaikuttavuutta sekä organisaation kykyä innovoida ja oppia.

Arviointiprosessi lisää organisaation kyvykkyyttä avoimeen dialogiin, auttaa ymmärtämään vuorovaikutussuhteiden vaikutuksen yhteistyön onnistumiseen ja toiminnan laatuun, kehittää yhteistyösuhteiden ja  vuorovaikutuksen laatua fyysisissä ja digitaalisissa työympäristöissä sekä lisää yhdessä menestymistä, arvostusta ja avointa dialogia työyhteisön jäsenten välillä. Olennaista on, että yhteistyösuhteen laatu nähdään objektina, fokus on tulevaisuudessa, arvio tehdään nimellä ja sidottuna yhteistyön kontekstiin. Näin koko prosessi vie heti osaamista ja toimintatapojan eteenpäin. Organisaatiot uudistuvat vain ihmisten kautta.

361-YHTEISTYÖARVIOINNIN TEEMAT

 • Vuorovaikutuksen laatu yhteistyötilanteissa
 • Yhteistyösuhteiden vaikutus organisaatiokulttuuriin
 • Organisaation yhteistyökulttuurin oppimis- ja uudistumiskykyisyys

361-YHTEISTYÖARVIOINNIN SISÄLTÖ

 • KÄYNNISTÄMINEN: KESKUSHENKILÖIDEN VIRITTÄVÄ KESKUSTELU. Paikannetaan ketkä ovat oman työn onnistumisen kannalta tärkeimmät ihmiset yhteistyöarviointiin.
 • KUTSU: ARVIOIJIEN KUTSUMINEN PROSESSIIN.
 • ARVIOINTI: ARVIOIJAT TÄYTTÄVÄT VIRTUAALISEN ARVIOINTIKYSELYN.
 • TULOKSET: YHTEISTYÖPALAUTTEIDEN KOONTI JA TULOSTEN LÄPIKÄYNTI KESKUSHENKILÖIDEN KESKEN. Rakennetaan kokonaiskuvaa yhteistyösuhteiden laadusta.
 • KESKUSTELUT: KESKUSHENKILÖN JA ARVIOIJIEN HENKILÖKOHTAISET KESKUSTELUT. Fokuksessa yhteistyösuhteen laatu ja sen kehittäminen.
 • JOHTOPÄÄTÖKSET: JAETAAN YHTEISET OIVALLUKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET YHTEISTYÖN KEHITTYMISESTÄ.

361-YHTEISTYÖARVIOINNIN HYÖDYT

 • 361-yhteistyöarviointi on uusi tapa arvioida organisaation sisäistä yhteistyötä, joka auttaa tulevaisuuden toimintatapojen kehittämisessä yksilön arvioimisen sijaan.
 • 361-yhteistyöarviointi parantaa organisaation muutos- ja oppimiskyvykkyyttä sekä edistää avointa dialogia. Arviointi sopii myös loistavasti johtoryhmän, esimiesten tai asiantuntijoiden tavoitteellisen yhteistyön laadun tarkasteluun.
 • 361-yhteistyöarviointi eroaa aikaisemmista arviointimenetelmistä keskittymällä vuorovaikutuksen ja yhteistyön laatuun henkilöiden ominaispiirteiden sijaan. Organisaation yhteistyö heijastuu aina asiakkaisiin ja sidosryhmiin. 361 osallistaa myös arvioitavan kollegat, asiakkaat, sidosryhmät ja verkostot.

Sopii erityisen hyvin pienille ryhmille (maks. 10 hlöä), kuten johtoryhmille, esimiesryhmille tai valituille tiimeille.

Yhden arvioinnin hinnalla pystyt osallistamaan kymmenen henkilöä oman yhteistyön arviointiin ja kehittämiseen. Arvioinnin kautta toteuttavan kehittämien vaikuttavuus on kymmenkertainen investointiin nähden!

Hinta alkaen 3500€ (ALV 0%)