Johdon sparraus: Johtaminen epävarmuudessa

3000,00 

KUINKA RAKENNAN KRIISIN JA KASVUKIVUT KESTÄVÄN ORGANISAATION JAETULLA JOHTAJUUDELLA, KOKEILUKULTTUURILLA JA IHMISLÄHTÖISELLÄ TAVOITEJOHTAMISELLA.

Kuinka rakentaa koko organisaation sitkeyttä, kykyä sopeutua, tehdä nopeasti päätöksiä, luoda uutta ja haastaa nykyisyys. Resilienssi tai muutosjoustavuus nähdään usein yksilön ominaisuutena palautua psyykkisestä vastoinkäymisestä, mutta tämä teema käsittelee koko organisaation resilienssiä eli kykyä säilyttää kilpailukyky ja tehokkuus nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Organisaation tulee olla käytännöiltään ja johtamistavoiltaan resilienttejä eli muutoskykyisiä ja -joustavia.

Resilienssin merkitys nousee esille erityisesti yllättävissä ja vaikeissa tilanteissa, jotka haastavat totutut toimintamallit ja ajatukset tai uuden kasvun luomisessa uusilla innovaatioilla, kun aikaisemmat toimintamallit eivät toimi uudessa ympäristössä. Resilienssi mahdollistaa sen, että organisaatio ei ajaudu kaaokseen tai jopa romahda vastoinkäymisistä, vaan se pystyy palautumaan vaikeista tilanteista ja jatkamaan kasvu-uralla.

Keskeinen edellytys muutosjoustavuudelle on organisaation kyky tuottaa yhteistyössä uusia ratkaisuja ja toimintatapoja jatkuvasti muuttuvaan ja monimuotoiseen ympäristöön. Mitä enemmän organisaation toimintakulttuuri kykenee tuottamaan ja tarkastelemaan potentiaalisia ratkaisuja sitä enemmän sillä on kykyä selviytyä kriiseistä ja kasvukivuista.

Hallituksen tai johtoryhmän jäsen: Jos olet tunnistanut muutosjoustavuuden, kokeilu- ja kasvukulttuurin tärkeyden, ja mietit mistä lähteä liikkeelle, kannattaa kutsua Jukka herättelemään ajatuksia kasvukulttuurista, jossa ihmisten mahdollisuudet saadaan valjastettua kasvun, kannattavuuden ja yhteisöllisen organisaatiokulttuurin elinvoimaksi.

Johdon sparrauksen pituus on 1,5h.

Tutustu Jukka Ala-Mutkaan.

#reimaginingwork #johtaminen #kasvukulttuuri

3000,00