Tulevaisuuskuntoisuus ja kyvykkyydet osaamisen kehittäminen

TULEVAISUUSKUNTOISUUS, KYVYKKYYDET, RISKIT JA MAHDOLLISUUDET

Tarve: Emme ole varautuneet isoihin muutoksiin eikä meillä ole sopivia kyvykkyyksiä.

Tulevaisuuskuntoisuus tarkoittaa yrityksen kykyä ennakoida ja valmistautua mahdollisiin haasteisiin ja muutoksiin, ja luoda tarvittavaa johtamista ja kyvykkyyttä.

Tulevaisuuskuntoisuus on tärkeää yrityksille, jotta ne voivat menestyä ja kasvaa tulevaisuudessa. Tulevaisuuskuntoisuus tarkoittaa yrityksen kykyä ennakoida ja valmistautua mahdollisiin haasteisiin ja muutoksiin, ja luoda tarvittavia strategioita tulevaisuuden menestyksekkäälle toiminnalle.

Yritykset, jotka ovat tulevaisuuskuntoisia, ovat valmiita muutoksiin ja kykyjä vastata haasteisiin nopeasti ja tehokkaasti. Niillä on jatkuva kyky kehittää ja uudistua, ja niillä on selkeä visio siitä, minne ne haluavat mennä tulevaisuudessa.

Tulevaisuuskuntoisuuden luomiseksi yritykset tarvitsevat kykyä ennakoida ja tunnistaa tulevaisuuden trendejä, ja kehittää tarvittavia strategioita vastata näihin trendeihin. Tämä voi sisältää esimerkiksi investointeja uusiin teknologioihin, uuden toimintatavan kehittämisen ja henkilöstön kehittämisen.

Lisäksi yritykset tulee varautua myös mahdollisiin riskeihin ja häiriöihin, ja luoda varalta tarvittavia suunnitelmia. Näin ne voivat minimoida riskit ja varmistaa, että niillä on jatkuva kyky jatkaa toimintaansa häiriöiden aikana.

Tulevaisuuskuntoisuus on välttämätöntä yrityksille, jotka haluavat menestyä ja kasvaa tulevaisuudessa. Tämä vaatii jatkuvaa kehittämistä ja valmiutta vastata muutoksiin ja haasteisiin. Tulevaisuuskuntoisilla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet menestyä ja varmistaa pitkän aikavälin menestystä.

Palvelujamme ovat esimerkiksi:

 • Tulevaisuuskuntoisuusanalyysi
 • Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
 • Ennakointityö ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet
 • Uuden ajan johtoryhmätyö, yksilö- ja ryhmäcoaching

Ohjelman periaatteena oli osallistaa ja aktivoida osallistujat yhteiseen keskustelun ja asioiden työstämiseen sekä merkitysten rakentamiseen. Koulutuksessa hyödynnettiin muun muassa draama-harjoitteita, akvaariokeskusteluja, Gallery Walk –ryhmätyöskentelyä ja piirtämisharjoitteita, selvittää Humapin konsultti.

LUE LISÄÄ TEEMASTA

TULEVAISUUS HALTUUN TULEVAISUUSKUNTOISUUDELLA

Tuntuuko, että kontrolli asioista lipeää käsistä ja koko ajan mennään yhdestä kriisistä toiseen? Onko tulevaisuudesta vaikea saada otetta? Nämä tunteet ovat toki todellisia, mutta muutosta ja epävarmuutta tulevasta on aina ollut ja sitä tulee aina olemaan. Välillä muutokset ovat hieman suurempia ja välillä pienempiä, mutta muuttumattomuutta ei ole olemassakaan. Siksi meidän tulee kehittää ennakointiajatteluamme ja muotoilla organisaatioista tulevaisuuskuntoisia.

OSAAMISRISKIENHALLINTA LUO PAREMPAA KILPAILUETUA, MUUTOSJOUSTAVUUTTA JA OSAAMISPÄÄOMAA

Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on yrityksen keskeinen kilpailutekijä toimialasta riippumatta. Vaikka osaamisen merkitys on tunnistettu, siihen liittyviä riskejä mitataan ja hallitaan vain harvoin osana organisaation kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Henkilöstöä osallistamalla ennakoivasti tehdään arjen toimintaan vaikuttavat osaamisriskit näkyviksi. Riskienhallinnan tulee olla kattavaa ja systemaattista, jolloin se linkittyy luontevasti myös organisaation päätöksentekoon. Osaamisriskien ennakoinnilla saat liiketaloudellista kilpailuetua muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa.

VALMET PANOSTAA JOHTORYHMÄN TOIMINTAAN JA YHTEISTYÖHÖN

Valmet Technologiesin johtoryhmätyön kehittämisprosessin tavoitteena oli tarkastella johtoryhmän omaa toimintaa ja vuorovaikutusta. Ison kuvan ymmärtäminen ja oman roolin tunnistaminen oli tärkeää uudehkolle kokoonpanolle. Yhdessä haluttiin myös kehittää kokoustyöskentelyä: lisätä sparraavaa otetta ja panostaa virtuaalikokousten laatuun.

KYSY TARJOUS

Mikäli tulevaisuuskuntoisuus, riskien hallinta tai liiketoimintaosaamisen päivittäminen on ajankohtaista, kysy meiltä tarjous.

Kerrothan lyhyesti tarpeistasi, jotta voimme palvella sinua paremmin.

  Nimi

  Organisaatio

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Viesti