Tapahtumat

Tapahtumat

Tervetuloa inspiroiviin, innostaviin ja ajatuksia herättäviäin webinaareihimme työelämän muutoksista.
Tutustu (alempana tällä sivulla ⬇️) aiempiin webinaareihimme katsomalla tallenteita.

Adaptive action methods to transform culture

In this webinar, we present and reflect on how to make sense of systems notions: What is happening? So What? Now What? In the study of chaos and complexity, Adaptive Action introduces a simple, common-sense process that will bring your organization into reflective action.

Tee näkymättömästä näkyvää

Yhteisen tilannekuvan merkitys organisaation johtamisessa ja kehittämisessä kasvaa. Tarvitaan uudenlaisia tilannekuvia, jotka yhdistävät ihmiset ja liiketoiminnan.

Kannattaako johtajan olla radikaalisti inhimillinen?

Tämän ajan johtajan osaamisina korostuvat tunnetaidot, itsensä tunteminen, kysymisen ja kohtaamisen taidot. Saadakseen joukkueen kukoistamaan, johtajan tehtävä on mahdollistaa inhimillinen kasvu muutoksessa.

YHTEISTÖLLISTÄ VIISAUTTA ETSIMÄSSÄ

Mitä on yhteisöllinen viisaus ja miten sitä kannattaa hyödyntää organisaation ekosysteemeissä?

Johda organisaatio uuteen aikaan

Autamme konkreettisilla vinkeillä rakentaman sillan ihmisten, strategian, johtamisen, yhteistyökulttuurin ja uusien käytänteiden välille.

Johtaminen ei ole egotrippi - johtoryhmän on uudistuttava

Johtaminen siirtyy kulmahuoneista yhteisöjen ja koko ekosysteemin yhteistyösuhteiden johtamiseen. Johtaminen ei ole enää egotrippi, joka kytkeytyy johtoryhmän jäsenten egojen ja henkilökohtaisten agendojen ympärille. Tulevaisuuden johtoryhmä keskittyy luomaan työn virtaa, joka kutsuu mukaan, on utelias ja kuuntelee ympäristöään herkällä korvalla.

Ymmärrä ekosysteemien voima uudella tavalla

Elämme ajassa, jossa yli 70% uudistumisesta ja asioista tapahtuu yrityksen ulkopuolella, ylitse organisaatio-, toimiala- ja kansallisuusrajojen. Emme pysty hallitsemaan kaikkea kasvuun tarvittavaa yksin alati muuttuvassa ja kompleksisessa maailmassa.

Yhteistyökulttuuri - suuntana radikaali ihmisyys

Toimintaympäristön nopeutuva muutos muotoilee yhteistyötä. Tavoitteena on yhdistää ihmislähtöisyys ja teknologia mahdollistamaan työn tuloksellisuus, merkityksen rakentuminen, läpinäkyvyys ja yhdessä menestyminen. Webinaarissa kuulllaan, miten yhteistyökulttuuria muotoillaan yhdessä organisaation koko ekosysteemin kanssa.

Reimagining strategy

Yrityksen toiminnan tulee olla kestävämpää – erilaista kuin aiemmin. Maailma on jatkossa riippuvaisempi johtajista, jotka eivät tyydy vain optimoimaan nykytilaa, vaan pyrkivät mahdollistamaan uuden ajattelun ja tekemisen arjessa. Rajat ylittävä yhteistyö muuttaa tapaamme kehittää liiketoimintaa ja luoda strategiaa. Rakenna sinäkin silta ihmisten, strategian ja arjen käytänteiden välille.

Egosta ekosysteemiin

Uuden ajan johtaminen edellyttää rohkeutta tunnistaa johtajuus itsessään ja muissa. On aika siirtyä egosta ekosysteemien johtamiseen. Tämä uudistaa strategiatyötä, lisää asiakasarvoa ja muotoilee yhteistyökulttuuria.

Hybridityön kova ydin

Työssä on kyse siitä, mitä ihmisten välillä tapahtuu: minkälaista kokemuksia, vuorovaikutusta ja toimintaa syntyy ja miten tämä kaikki lopulta heijastuu asiakkaisiin. Kestävän liiketoiminnan kehittämisen ytimessä ovat ihminen, laadukas vuorovaikutus ja tuottava yhteistyö. Hybridimalli on tutkimusten mukaan todennäköisin ja toivotuin organisoitumisen tapa tulevaisuudessa.

Kestävää muutosjoustavuutta ja uudistumiskykyä

Miten systeeminen ajattelu auttaa meitä näkemään, ymmärtämään ja oppimaan uutta radikaalisti muuttuvassa toimintaympäristössä? Webinaarissa Humapin systeemiajattelijat Jukka-Pekka Heikkilä ja Anne Horila keskustelevat, miten muutoskykyistä organisaatiota muotoillaan hybridiaikana ja uudistetaan systeemisen ajattelun avulla.

Psykologinen turvallisuus etäyhteistyössä

Miten etäyhteistyö vaikuttaa psykologisen turvallisuuden tasoon ja miten turvaa tartutetaan etänä. Webinaarissa keskustellaan, miten etäyhteistyö vaikuttaa psykologisen turvallisuuden tasoon ja miten turvaa tartutetaan työyhteisössä etänä.

Systeeminen itsensä johtaminen

Mitä on systeeminen itsensä johtaminen? Miten itsensä johtamisella vahvistetaan vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteita organisaation sisällä ja suhteessa muihin? Humapin organisaatiokonsultit Kim Trapp ja Pekka Pirhonen puhuvat systeemisestä itsensä johtamisesta, sillä hybridiaika haastaa johtajuuden. Asemajohtajuuden rinnalle tarvitaan uuden ajan systeemisiä itsensäjohtajia, jotka ymmärtävät oman vaikutuksensa tässä maailmassa.

Hybridiajan yhteistyökulttuuri ja työssä menestyminen

Menestyvät organisaatiot siirtyvät inhimillisyysvajeesta aitoon vuorovaikutukseen. Yhteistyö perustuu joustavuuteen ja oppimiskyvykkyyteen, jossa innovatiivisuus tukee kilpailukykyä. Kulttuuri elää arjen kokeiluista ja yhteisesti sovituista toimintatavoista, jolloin jokainen työntekijä voi kokea merkityksellisyyttä omassa työssään ja osana työyhteisöä.

Johda yhteisön oppimista etätyössä

Miten johtaa onnistuneesti etä- ja hybridityötä? Miten ylläpitää jatkuvan uudistumisen ja yhteisöllisen oppimisen prosessia muutoksessa? Mitä yhteisöllisiä taitoja, asenteita ja toimintatapoja digivälitteinen yhteistyö meiltä vaatii?

Vallankumouksellinen strategiatyö

Perinteinen strategiatyö vie kuukausia. Uuden ajan strategiatyö tiivistää prosessin viiteen viikkoon. Älykkyys on ihmisissä ja systeemien verkostoissa, jotka kutsutaan mukaan stratetegiatyöhön. Strategiakonsultti auttaa digitaalisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön onnistumisessa.