Tapahtumat

Tapahtumat

Tervetuloa inspiroiviin, innostaviin ja ajatuksia herättäviäin webinaareihimme työelämän muutoksista.

Egosta ekosysteemiin

Uuden ajan johtaminen edellyttää rohkeutta tunnistaa johtajuus itsessään ja muissa. On aika siirtyä egosta ekosysteemien johtamiseen. Tämä uudistaa strategiatyötä, lisää asiakasarvoa ja muotoilee yhteistyökulttuuria.

Hybridityön kova ydin

Työssä on kyse siitä, mitä ihmisten välillä tapahtuu: minkälaista kokemuksia, vuorovaikutusta ja toimintaa syntyy ja miten tämä kaikki lopulta heijastuu asiakkaisiin. Kestävän liiketoiminnan kehittämisen ytimessä ovat ihminen, laadukas vuorovaikutus ja tuottava yhteistyö. Hybridimalli on tutkimusten mukaan todennäköisin ja toivotuin organisoitumisen tapa tulevaisuudessa.

Kestävää muutosjoustavuutta ja uudistumiskykyä

Miten systeeminen ajattelu auttaa meitä näkemään, ymmärtämään ja oppimaan uutta radikaalisti muuttuvassa toimintaympäristössä? Webinaarissa Humapin systeemiajattelijat Jukka-Pekka Heikkilä ja Anne Horila keskustelevat, miten muutoskykyistä organisaatiota muotoillaan hybridiaikana ja uudistetaan systeemisen ajattelun avulla.

Psykologinen turvallisuus etäyhteistyössä

Miten etäyhteistyö vaikuttaa psykologisen turvallisuuden tasoon ja miten turvaa tartutetaan etänä. Webinaarissa keskustellaan, miten etäyhteistyö vaikuttaa psykologisen turvallisuuden tasoon ja miten turvaa tartutetaan työyhteisössä etänä.

Systeeminen itsensä johtaminen

Mitä on systeeminen itsensä johtaminen? Miten itsensä johtamisella vahvistetaan vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteita organisaation sisällä ja suhteessa muihin? Humapin organisaatiokonsultit Kim Trapp ja Pekka Pirhonen puhuvat systeemisestä itsensä johtamisesta, sillä hybridiaika haastaa johtajuuden. Asemajohtajuuden rinnalle tarvitaan uuden ajan systeemisiä itsensäjohtajia, jotka ymmärtävät oman vaikutuksensa tässä maailmassa.

Hybridiajan yhteistyökulttuuri ja työssä menestyminen

Menestyvät organisaatiot siirtyvät inhimillisyysvajeesta aitoon vuorovaikutukseen. Yhteistyö perustuu joustavuuteen ja oppimiskyvykkyyteen, jossa innovatiivisuus tukee kilpailukykyä. Kulttuuri elää arjen kokeiluista ja yhteisesti sovituista toimintatavoista, jolloin jokainen työntekijä voi kokea merkityksellisyyttä omassa työssään ja osana työyhteisöä.

Johda yhteisön oppimista etätyössä

Miten johtaa onnistuneesti etä- ja hybridityötä? Miten ylläpitää jatkuvan uudistumisen ja yhteisöllisen oppimisen prosessia muutoksessa? Mitä yhteisöllisiä taitoja, asenteita ja toimintatapoja digivälitteinen yhteistyö meiltä vaatii?

Vallankumouksellinen strategiatyö

Perinteinen strategiatyö vie kuukausia. Uuden ajan strategiatyö tiivistää prosessin viiteen viikkoon. Älykkyys on ihmisissä ja systeemien verkostoissa, jotka kutsutaan mukaan stratetegiatyöhön. Strategiakonsultti auttaa digitaalisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön onnistumisessa.