Tapahtumat

Tapahtumat

Tervetuloa inspiroiviin, innostaviin ja ajatuksia herättäviäin webinaareihimme.

Tutustu (alempana tällä sivulla ⬇️) vuoden 2021 webinaareihimme katsomalla alla olevia webinaaritallenteita.

Johtaminen ei ole egotrippi - johtoryhmän on uudistuttava

Johtaminen siirtyy kulmahuoneista yhteisöjen ja koko ekosysteemin yhteistyösuhteiden johtamiseen. Johtaminen ei ole enää egotrippi, joka kytkeytyy johtoryhmän jäsenten egojen ja henkilökohtaisten agendojen ympärille. Tulevaisuuden johtoryhmä keskittyy luomaan työn virtaa, joka kutsuu mukaan, on utelias ja kuuntelee ympäristöään herkällä korvalla. Webinaarin puhujina ovat johtamisen asiantuntijat Pekka Pirhonen ja Kim Trapp.

Ymmärrä ekosysteemien voima uudella tavalla

Elämme ajassa, jossa yli 70% uudistumisesta ja asioista tapahtuu yrityksen ulkopuolella, ylitse organisaatio-, toimiala- ja kansallisuusrajojen. Emme pysty hallitsemaan kaikkea kasvuun tarvittavaa yksin alati muuttuvassa ja kompleksisessa maailmassa.

Webinaarin vieraana ovat tekniikan tohtori, keynote-puhuja ja ajatusjohtaja Jukka Ala-Mutka ja Aiwo oy:n Chief Development Officer Hermanni Hyytiälä. Humapin isäntänä toimii ekosysteemiliiketoiminnan johtamisen asiantuntija Jere Talonen.

Yhteistyökulttuuri - suuntana radikaali ihmisyys

Toimintaympäristön nopeutuva muutos muotoilee yhteistyötä. Tavoitteena on yhdistää ihmislähtöisyys ja teknologia mahdollistamaan työn tuloksellisuus, merkityksen rakentuminen, läpinäkyvyys ja yhdessä menestyminen.

Humapin webinaarissa kuulimme, miten yhteistyökulttuuria muotoillaan yhdessä organisaation koko ekosysteemin kanssa.

Webinaarin vieraina olivat Innovaatiotohtori, yrittäjä, tutkija ja tietokirjailija Sari Kola sekä Iloom Oy:n Janne Korpi (Chief Analytics Officer & Partner). Humapin isäntinä toimivat yhteistyökulttuurin kehittämisen asiantuntijat Annika Ranta ja Matti Hirvanen.

Reimagining strategy

Yrityksen toiminnan tulee olla kestävämpää – erilaista kuin aiemmin. Maailma on jatkossa riippuvaisempi johtajista, jotka eivät tyydy vain optimoimaan nykytilaa, vaan pyrkivät mahdollistamaan uuden ajattelun ja tekemisen arjessa. Rajat ylittävä yhteistyö muuttaa tapaamme kehittää liiketoimintaa ja luoda strategiaa. Rakenna sinäkin silta ihmisten, strategian ja arjen käytänteiden välille.

Webinaarin vieraana on Humapin asiakas, markkinointiteknologiatoimisto ID BBN:n Susanna Juusti (VP, Customer Experience) sekä isäntinä Humapin strategiatyön asiantuntijat Terhikki Rimmanen ja Sebastian Siukonen.

Egosta ekosysteemiin

Uuden ajan johtaminen edellyttää rohkeutta tunnistaa johtajuus itsessään ja muissa. On aika siirtyä egosta ekosysteemien johtamiseen. Tämä uudistaa strategiatyötä, lisää asiakasarvoa ja muotoilee yhteistyökulttuuria.

Puhujina Humapin vieraat vuorineuvos ja SOK:n entinen pääjohtaja Kari Neilimo sekä Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara. Humapin puolelta isäntinä toimivat uuden ajan johtamisen kehittäjät Johanna Rantakangas ja Olli Viljanen.

Hybridityön kova ydin

Työssä on kyse siitä, mitä ihmisten välillä tapahtuu: minkälaista kokemuksia, vuorovaikutusta ja toimintaa syntyy ja miten tämä kaikki lopulta heijastuu asiakkaisiin. Kestävän liiketoiminnan kehittämisen ytimessä ovat ihminen, laadukas vuorovaikutus ja tuottava yhteistyö. Hybridimalli on tutkimusten mukaan todennäköisin ja toivotuin organisoitumisen tapa tulevaisuudessa.

Kestävää muutosjoustavuutta ja uudistumiskykyä

Miten systeeminen ajattelu auttaa meitä näkemään, ymmärtämään ja oppimaan uutta radikaalisti muuttuvassa toimintaympäristössä? Webinaarissa Humapin systeemiajattelijat Jukka-Pekka Heikkilä ja Anne Horila keskustelevat, miten muutoskykyistä organisaatiota muotoillaan hybridiaikana ja uudistetaan systeemisen ajattelun avulla.

Psykologinen turvallisuus etäyhteistyössä

Miten etäyhteistyö vaikuttaa psykologisen turvallisuuden tasoon ja miten turvaa tartutetaan etänä. Humapin organisaatiokonsultti Olli Viljanen puhuu Humapin asiakkaan Elisan henkilöstöpäällikkö Mikko Reijosen kanssa psykologisesti turvallisen työyhteisön rakentamisesta. He puhuvat, miten etäyhteistyö vaikuttaa psykologisen turvallisuuden tasoon ja miten turvaa tartutetaan työyhteisössä etänä.

Systeeminen itsensä johtaminen

Mitä on systeeminen itsensä johtaminen? Miten itsensä johtamisella vahvistetaan vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteita organisaation sisällä ja suhteessa muihin? Humapin organisaatiokonsultit Kim Trapp ja Pekka Pirhonen puhuvat systeemisestä itsensä johtamisesta, sillä hybridiaika haastaa johtajuuden. Asemajohtajuuden rinnalle tarvitaan uuden ajan systeemisiä itsensäjohtajia, jotka ymmärtävät oman vaikutuksensa tässä maailmassa.

Hybridiajan yhteistyökulttuuri ja työssä menestyminen

Menestyvät organisaatiot siirtyvät inhimillisyysvajeesta aitoon vuorovaikutukseen. Yhteistyö perustuu joustavuuteen ja oppimiskyvykkyyteen, jossa innovatiivisuus tukee kilpailukykyä. Kulttuuri elää arjen kokeiluista ja yhteisesti sovituista toimintatavoista, jolloin jokainen työntekijä voi kokea merkityksellisyyttä omassa työssään ja osana työyhteisöä.
Hybridiajan toimintakulttuurin kehittämisen huippuasiantuntijat Humapin Annika Ranta ja Tampereen yliopiston Satu Höykki ja Sari Mäkelä keskustelevat, miten mahdollisestaan yhteistyön tavoitteiden rakentuminen, yhdessä menestyminen ja aikaansaavuus muotoiltaessa hybridiajan yhteistyökulttuuria.

Johda yhteisön oppimista etätyössä

Miten johtaa onnistuneesti etä- ja hybridityötä? Miten ylläpitää jatkuvan uudistumisen ja yhteisöllisen oppimisen prosessia muutoksessa? Mitä yhteisöllisiä taitoja, asenteita ja toimintatapoja digivälitteinen yhteistyö meiltä vaatii?

Puhujina oppimisen ja digivälitteisen työn huippuasiantuntijamme Eeva-Liisa Vihinen ja Matti Hirvanen.

Vallankumouksellinen strategiatyö

Perinteinen strategiatyö vie kuukausia. Uuden ajan strategiatyö tiivistää prosessin viiteen viikkoon. Älykkyys on ihmisissä ja systeemien verkostoissa, jotka kutsutaan mukaan stratetegiatyöhön. Strategiakonsultti auttaa digitaalisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön onnistumisessa. Strategiatyön ammattilaiset Humapin Terhikki Rimmanen ja Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja Katri Vataja puhuvat mm. vallankumouksellisesta strategiatyöstä.