Strategiamalli visuaalinen johtaminen canvas ymmärrys

STRATEGIAN, ASIAKKAIDEN JA LIIKETOIMINNAN YMMÄRRYS

Haaste: Strategia ei ole jäsentynyt eikä sillä ole yhteyttä toimintaan. Asiakkaiden todelliset tarpeet ja asiakaskokemus ovat epäselviä.

Visuaalinen mallinnus ja yhteistyö

Asiakastarpeiden ja strategisten kilpailutekijöiden tunteminen on avain menestykselle ja kilpailukyvyn ylläpidolle. Uuden tai uudistettavan liiketoiminnan strategia, liiketoimintamalli tai asiakaslupaus kuvataan havainnollisilla ja helposti ymmärrettävillä tavoilla, joka auttaa hahmottamaan monimutkaisia liiketoimintaympäristöjä ja käsittelemään tietoa tehokkaammin. Visuaalisuus on voimakas työkalu, joka auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään asioita nopeammin kuin sanallinen tai numeerinen esitystapa.

Visuaalinen mallinnus ja yhdessä kehittäminen auttavat osallistamaan henkilöstöä yhteistyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Visuaalinen johtaminen ja strategian mallinnus

Menetelmässä yrityksen tavoitteet ja strategiat esitetään havainnollisilla ja helposti ymmärrettävillä visualisoinneilla (canvas tai strategiamalli). Tämä menetelmä mahdollistaa yrityksen johdon ja henkilöstön paremman ymmärryksen yrityksen tavoitteista ja tarjoaa selkeän kuvan siitä, miten yritys pyrkii saavuttamaan ne.

Visuaalisen johtamisen edut ovat moninaiset ja sisältävät mm. seuraavat:

 1. Ymmärrettävyys: Visuaaliset esitykset ovat helposti ymmärrettäviä ja niiden avulla voidaan selkeyttää ja yhdenmukaistaa yrityksen tavoitteita ja strategioita.
 2. Motivaatio: Visuaaliset esitykset voivat lisätä henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista yrityksen tavoitteisiin.
 3. Yhteistyö: Visuaalisen johtamisen avulla voidaan luoda parempaa yhteistyötä ja yhteisymmärrystä yrityksen eri osastojen ja henkilöstön välillä.
 4. Tilannekuva: Visuaaliset esitykset antavat johdolle ja henkilöstölle paremman yhteisen kuvan tavoitteista ja strategiasta käytännössä.

Visuaalinen johtaminen on tehokas ja selkeä tapa esittää yrityksen tavoitteita ja strategioita. Se lisää ymmärrettävyyttä, motivaatiota, yhteistyötä ja tarjoaa johdolle ja henkilöstölle tilannekuvan yrityksen tavoitteiden toteutumisesta. Visuaalisia malleja hyödynnetään mm. asiakkaan arvolupauksen, liiketoimintamallin, kasvukulttuurin tai strategian kehittämisessä.

Palvelun toimitus

Toimintatapamme yhdistää tehokkaalla tavalla esitehtäviä, vuorovaikutteista ideointia, priorisointia ja kiteyttämistä. Tyypillisesti mallinnusta tehdään ryhmissä, joissa on 4-6 osallistujaa tai vaihtoehtoisesti voidaan osallistaa laajasti henkilöstöä. Kehittäminen voidaan toteuttaa fyysisesti yhdessä paikassa (myös perinteinen fläppitaulu), virtuaalisesti verkossa samanaikaisesti tai myös eriaikaisena työskentelynä tai näiden yhdistelminä.

Kokeilut käytännössä

Mallinnukseen voidaan yhdistää myös kokeilut käytännössä, jolloin mallinnus ei ole vain teoriaa vaan ideat testataan käytännössä. Tällöin kehittäminen tapahtuu pääosin eriaikaisesti ja hajautetusti sekä tulokset jaetaan verkkoalustalla.

 

Palvelujamme ovat esimerkiksi:

 • Value Proposition Canvas – asiakkaan arvolupaus
 • Business Model Canvas – liiketoimintamalli
 • Growth Culture Canvas – kasvukulttuuri
 • Liiketoimintaosaamisen kehittäminen (esim. 6 kk kehitysohjelma)
 • Must-Win Battles – strategian mallinnus

 

 

 

 

Jukka Ala-Mutka on valmentanut ja kouluttanut strategian, liiketoiminnan ja asiakasarvon mallintamista jo vuodesta 2008 lähtien ja ohjannut yli 500:n Canvas-mallin luomista.  Päätyökaluina ovat olleet Business Model Canvas, Value Proposition Canvas ja Must-Win Battles -mallinnukset.

 

 

“Humapin tuella kutsuimme koko henkilökunnan yhteiseen strategiatyöhön. Tämän seurauksena olemme saavuttaneet kolmessa vuodessa yli 10 miljoonan euron voiton ja asiakastyytyväisyytemme on Suomen parasta.”

– Timo Honkanen, toimitusjohtaja, Turku Energia Oy

 

 

KYSY TARJOUS

Mikäli strategian, liiketoimintamallin tai asiakasarvon kehittäminen on ajankohtaista, kysy meiltä tarjous.

Kerrothan lyhyesti tarpeistasi, jotta voimme palvelulla sinua paremmin.

  Nimi

  Organisaatio

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Viesti