Yhteistyökulttuurin rakentaminen

Yhteistyökulttuurin rakentaminen

Uuden ajan konsultointi sukeltaa organisaation sydämeen. Uskomme, että organisaation sydän on yhteistyökulttuurissa - myös digitaalisesti. Se mahdollistaa joustavan aika- ja paikkariippumattoman työntekemisen, tiedon ja osaamisen läpinäkyvyyden sekä koko työyhteisön osallistamisen vuorovaikutteiseen yhteistyöhön.

Humap on yli 20 vuoden kokemuksella digitaalisen yhteistyökulttuurin edelläkävijä. Muotoilemme organisaatioiden kanssa toimintakulttuuria, jonka keskiössä ovat yhdessäohjautuva strategia, uuden ajan johtaminen, muutoksessa oppiminen ja yhteisöllinen työhyvinointi. Autamme asiakkaitamme menestymään yhdessä ihmisten kanssa tuomalla virtuaaliset työskentelytavat osaksi organisaation ja johtamisen arkea.

On aika muotoilla työ uudella tavalla

Yhteistyökulttuuri on hybridiaikana yhdessä sovittuja rakenteita, työtapoja ja arjen tekoja. Digitaalisuus hybridityössä on tulevaisuuden organisaatiokulttuurin kilpailuetua vahvistava tekijä. Digitaalisuuden tuominen osaksi osaksi arkea tukee yhteistyön rakentamista, moninäkökulmaisuuden hyödyntämistä sekä uudenlaisen oppimiskyvykkyyden löytämistä.

Muotoilemme yhteistyökulttuuria, joka

 • mahdollistaa yhteistyön tavoitteiden rakentumisen
  Yhteistyötavoitteet ja toiminnan periaatteet on rakennettu yhdessä tukemaan tavoitteita.
 • yhdistää ketteryyden ja moninäkökulmaisuuden
  Inhimillisyysvajeesta siirrytään aitoon vuorovaikutukseen.
 • lisää organisaation joustavuutta ja oppimiskyvykkyyttä
  Rakentaa yhteisöllisyyttä ja innovatiivisuutta, joka parantaa kilpailuetua.
 • luo yhteiset toimintavat ja yhdessäohjautumisen rakenteet yhteistyölle
  Selkeät yhdessäsovitut ja kokeillut toimintatavat.

Takaamme onnistuneen ja ketterän prosessin. Tuomme ihmiset yhteistyön äärelle, roolista ja paikasta riippumatta. Digitaalisuus tekee prosessista vaikuttavan ja kustannustehokkaan.

 • Luomme innostavan digiprosessin, joka tukee organisaation digitaalisen yhteistyökulttuurin rakentumista ja uudistavien kokeilujen tekemistä.
 • Hyödynnämme prosessissa erilaisia virtuaaliympäristöjä mm. Teams/Teams Live/Zoom, Skype/Google Meet ja Howspace.
 • Rakennamme johdon ja henkilöstön välistä dialogia ja osallistumista, jotta arjen käytännöt ja yhteistyön rakenteet luodaan, kokeillaan ja iteroidaan yhdessä.
 • Sparraamme yhteisen kulttuurin rakentamisessa yhdessäohjautuvan digikulttuurin, uuden ajan johtamisen, muutoksessa oppimisen ja yhteisöllisen työhyvinvoinnin tueksi.

Digitaalisen yhteistyökulttuurin kehittämisen teemoja ovat:

 • Yhteistyökulttuurin merkitys strategian toteutumisessa
 • Johtamiskulttuurin muutos
 • Tuottavan ja innovatiivisen yhteistyön elementit
 • Dialogisen vuorovaikutuksen rakentaminen
 • Yhteisöllisen työhyvinvoinnin varmistaminen
 • Eri työympäristöjen hyödyntäminen

Varaa aika muutosmatkallesi

ASIAKASKOKEMUS

“Meille on keskeistä, että voimme tarjota asiantuntijoillemme eväitä oman asiantuntijuuden johtamiseen ja saamme eri alojen asiantuntijat toimimaan yhdessä. Tulos vastasi juuri sitä, mitä tarvitsemme. Toteutusmalli oli hyvä ja tehokas, saimme yhdessä aikaan monia aihioita jatkotyöstettäväksi. Kokonaisuus näkyi henkilöstömme arjessa. Humapin toimintaote ja työskentelytavat olivat erinomaiset. Konsulteilla oli kyky saada porukkamme aktivoitua yhteiseen tekemiseen ja lisäksi meillä oli tosi hauskaa.”

– Ari Mäkelä, yritysverotuksen ylijohtaja, Verohallinto