Yhteisöllinen työhyvinvointi

Yhteisöllinen työhyvinvointi

Yhteisöllinen työhyvinvointi on organisaation yhteistyön ja toimintakulttuurin kehittämistä. Tuomme perinteisten työhyvinvoinnin seuraamisen mallien rinnalle yhteisöllisen ja dialogisen työhyvinvoinnin johtamisen näkökulman. Haluamme auttaa organisaatioita voimaan paremmin ja menestymään yhdessä.

Hyvinvoinnin johtaminen ei ole enää ainoastaan esimiehen tai yksilön harteilla.

Työhyvinvoinnin haastavin kysymys on, miten rajaton, kompleksinen ja kiihtyvä työ hallitaan niin, että työkyky säilyy. Muuttuva työ tuo mukanaan uudenlaista kuormitusta ja pakottaa ajattelemaan työhyvinvoinnin johtamisen uusiksi.

Enää ei riitä, että esimies tai yksilö yksin ottaa hyvinvoinnin johtamisen harteilleen. Työelämässä tarvitaan rakenteita ja käytänteitä, joiden avulla hyvinvoinnin tukeminen jakautuu esimiesohjauksesta myös työntekijöiden välisiin suhteisiin. Työkyky on jokaisen vastuulla, sillä työnteko tapahtuu yhteistyö- ja riippuvuussuhteissa. Jokainen vaikuttaa ja vaikuttuu työyhteisössä toisten tekemisestä, mikä edellyttää sopimista työkykyä ylläpitävistä käytänteistä

Kehittämällä yhteisöllistä työhyvinvointia saat:

  1. Yhteisen ymmärryksen luomista: Ensimmäinen askel työhyvinvoinnin kehittämiseen on yhteinen ymmärrys muuttuvasta työstä, toimintaympäristöstä ja sen uusista kuormitustekijöistä. Yhteisön ymmärryksen lisäämisen rinnalla on mahdollista toteuttaa digitaalinen prosessi, joka mahdollistaa koko organisaatiotason vaikuttavien ratkaisujen yhteiskehittelyn.
  2. Tukea suhteiden johtamiseen: Esimiehen tai valmentajan rooli työhyvinvoinnin johtamisessa on yhä keskeinen. Työhyvinvoinnin johtamisessa korostuu kuitenkin suorituksen johtamisen sijaan oppimisen ja suhteiden johtaminen.
  3. Yhdessäohjautuvan yhteisön rakentamista: Työhyvinvoinnin edistämisessä pärjäävät yhteisöt, joissa kyetään jatkuvaan kehittämiseen kokeilujen ja yhteisen oppimisen avulla. Ohjaamme yhteisöjä oppimismatkalle ja jätämme jälkeemme rakenteet, käytänteet ja työkalut, joiden avulla varmistetaan, että hyvinvointi on jatkossa koko työyhteisön tavoite.

Pyydä tarjous

“Urani aikana olen ollut toteuttamassa useita työhyvinvoinnin kehittämishankkeita, mutta Humapin toteuttaman prosessin kohdalla on ensimmäistä kertaa saavutettu todellista laatua ja ymmärrystä. Ratkaisut ja työkalut ovat olleet tähän mennessä vaikuttavia. Prosessien sisällöt, muun muassa yhteisöllinen ja dialoginen työkyvyn edistäminen, itseohjautuvuus ja uuden ajan johtaminen, ovat olleet osuvia ja asiantuntevasti esitettyjä. Esimiehiltä tulleet palautteet ovat olleet erittäin myönteisiä.”

Anne Heikkilä, työhyvinvointiasiantuntija, Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimiala.

Ota yhteyttä

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Viesti