Yhteisöllinen työhyvinvointi ja YT-tuki

Yhteisöllinen työhyvinvointi

Yhteisöllinen työhyvinvointi on yhteisen ja hyvinvoivan toimintakulttuurin kehittämistä. Etä- ja hybridityössä organisaatio tarvitsee menestyäkseen strategisen työhyvinvoinnin johtamista. Työ siirtyy yhä nopeammin digitaalisiin työympäristöihin, joka tuottaa kuormitusta niin ihmisissä kuin teknologiassa. Kasvukivuissa teknologia voi romahtaa, ihmisille näin ei saa käydä. Tuomme perinteisten työhyvinvoinnin seuraamisen mallien rinnalle yhteisöllisen, strategisen ja dialogisen työhyvinvoinnin johtamisen näkökulman.

Hyvinvoinnin johtaminen ei ole enää ainoastaan esimiehen tai yksilön harteilla.

Työhyvinvoinnin haastavin kysymys on, miten rajaton, kompleksinen ja kiihtyvä työ hallitaan niin, että työkyky säilyy. Muuttuva työ tuo mukanaan uudenlaista kuormitusta ja pakottaa ajattelemaan työhyvinvoinnin johtamisen uusiksi.

Enää ei riitä, että esimies tai yksilö yksin ottaa hyvinvoinnin johtamisen harteilleen. Työelämässä tarvitaan rakenteita ja käytänteitä, joiden avulla hyvinvoinnin tukeminen jakautuu esimiesohjauksesta myös työntekijöiden välisiin suhteisiin. Työkyky on jokaisen vastuulla, sillä työnteko tapahtuu yhteistyö- ja riippuvuussuhteissa. Jokainen vaikuttaa ja vaikuttuu työyhteisössä toisten tekemisestä, mikä edellyttää sopimista työkykyä ylläpitävistä käytänteistä.

Luomalla kanssamme yhteisöllistä työhyvinvointia  lupaamme:

 1. Yhteisöllistä hyvinvointia hybridityössä.
  Työhyvinvoinnin johtamisessa korostuu suorituksen johtamisen sijaan oppimisen ja yhteistyösuhteiden johtaminen. Keskeistä työhyvinvoinnin kehittämisessä on yhteinen ymmärrys muuttuvasta työstä, toimintaympäristöstä ja sen uusista henkisistä ja fyysistä kuormitustekijöistä.
  Lue lisää
 2. Psykologisesti turvallista ja tunneälykästä etäjohtamista.
  Psykologinen turvallisuus luo vahvan edellytyksen yhteisölliselle hyvinvoinnille. Psykologinen turvallisuus yhdistyy organisaatioissa tutkitusti oppimiseen, parempaan tiedon jakamiseen ja kohoavaan suoriutumiseen. Psykologisen turvallisuuden merkitys myös kasvaa ja korostuu käsi kädessä toimintaympäristön turbulenssin ja itseohjautuvuuden tavoittelun kanssa. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan ja vahvistamaan organisaation tunneälyä päivittäisissä kohtaamisissa ja etäjohtamisessa.
  Lue lisää
 3. Jännitteiden tunnistaminen ja konfliktien purkaminen työyhteisön arjessa.
  Jännitteet kuuluvat luonnollisena osana yhteisöjen arkea. Autamme työyhteisöjä tunnistamaan ja ottamaan puheeksi hankalia asioita ennen kuin ne äityvät konflikteiksi. Olemme ennaltaehkäisevän yhteisöllisen työhyvinvoinnin kumppani.
  Lue lisää

Pyydä tarjous

ASIAKASKOKEMUS

“Urani aikana olen ollut toteuttamassa useita työhyvinvoinnin kehittämishankkeita, mutta Humapin toteuttaman prosessin kohdalla on ensimmäistä kertaa saavutettu todellista laatua ja ymmärrystä. Ratkaisut ja työkalut ovat olleet tähän mennessä vaikuttavia. Prosessien sisällöt, muun muassa yhteisöllinen ja dialoginen työkyvyn edistäminen, itseohjautuvuus ja uuden ajan johtaminen, ovat olleet osuvia ja asiantuntevasti esitettyjä. Esimiehiltä tulleet palautteet ovat olleet erittäin myönteisiä.”

Anne Heikkilä, työhyvinvointiasiantuntija, Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimiala.

Ota yhteyttä

  Nimi

  Organisaatio

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Viesti


  Sulje
  Sulje
  Sulje