Yhdessä­ohjautuva strategia

Yhdessä­ohjautuva strategia

Strateginen uudistuminen on yhteistyötä. Kirjoitettua strategiaa tärkeämpää on kyky strategiseen ajatteluun ja toimintaan. Tämä kyky pitää löytyä yrityksen jokaiselta työntekijältä. Me autamme luomaan edellytykset, että jokainen työntekijä tulee osalliseksi strategian toteutumista.

Kyky strategiseen ajatteluun ja toimintaan on organisaation kilpailuetu

Strategian tulee näkyä jokaisen työntekijän arjen työssä, sillä strategia on paljon enemmän kuin yksittäinen dokumentti. Toimintaympäristön tulevaisuutta ei voida ennakoida kuten ennen, joten kukoistaakseen organisaatioiden on laajennettava näkökulmiaan ja uudistettava toimintaansa jatkuvasti. Haluamme auttaa organisaatioita osallistamaan ja tekemään strategiatyöstään ihmisläheistä.

Saat enemmän ja laajempia näkökulmia: Digitaalisuus mahdollistaa koko henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien moninäkökulmaisen osaamisen hyödyntämisen ja paikasta riippumattoman osallistumisen toimintaympäristön ilmiöiden havainnointiin ja toiminnan uudistamiseen.

Kehittämällä yhdessäohjautuvaa strategiaprosessia saat:

  1. Strategisen ajattelun ja toiminnan kytkeminen organisaation arkeen.
    Luomme asiakkaidemme kanssa edellytyksiä sille, että jokainen työntekijä ymmärtää oman työnsä strategisen merkityksen osana kokonaisuutta. Autamme kutsumaan kaikki osaksi organisaation strategian elämistä todeksi arjessa.
  2. Ketterä ja rullaava strategiaprosessi jopa viidessä viikossa.
    Organisaatiot, jotka haluavat menestyä digitaalisen yhteistyökulttuurin rakentamisessa, toteuttavat strategiaprosessin ketterästi uudella tavalla.  Autamme organisaatioita konkretisoimaan strategiset tavoitteet hyödyntämällä koko yhteisön kollektiivista viisautta digitaalisesti. Organisaatio dynaamisena ja oppivana systeeminä pystyy ketterän strategiaprosessin avulla luomaan uudistuvaa kasvua ja kilpailuetua.
  3. Yhdessäohjautuva strateginen ja jatkuvasti päivittyvä tilannekuva.
    Tarjoamme jatkuvasti päivittyvän tilannekuvan, jossa moninäkökulmaisesti opitaan ymmärtämään organisaation toimintaa ja tarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä. Kutsumme mukaan tarvittaessa jopa kymmeniätuhansia ihmisiä orgaanisaation henkilöstöstä asiakkaisiin ja sidosryhmiin asti. Autamme kerätyn informaation reaaliaikaisessa jäsentämisessä, yhteisen keskustelun syventämisessä ja johtopäätösten tekemisessä liiketoimintanne tueksi.

Pyydä tarjous

Asiakaskokemus

“Strategia ei ole bisneshöttöä, vaan osa arkipäiväistä työtämme. Jokaisella 280 asiantuntijallamme on oma, tärkeä roolinsa tässä hammaspyörässä. Näin ollen haluammekin, että jokainen työntekijä ymmärtää, mitä strategia merkitsee itselle. Tässä Humap toimi meille priimusmoottorina.”

Timo Honkanen, Toimitusjohtaja, Turku Energia

Ota yhteyttä

Nimi

Organisaatio

Puhelinnumero

Sähköposti

Viesti