Yhdessä­ohjautuva strategia

Yhdessä­ohjautuva strategia

Strateginen uudistuminen on yhteistyötä. Kirjoitettua strategiaa tärkeämpää on kyky strategiseen ajatteluun ja toimintaan. Tämä kyky pitää löytyä yrityksen jokaiselta työntekijältä. Me autamme luomaan edellytykset, että jokainen työntekijä tulee osalliseksi strategian toteutumista.

Kyky strategiseen ajatteluun ja toimintaan on organisaation kilpailuetu

Strategian tulee näkyä jokaisen työntekijän arjen työssä, sillä strategia on paljon enemmän kuin yksittäinen dokumentti. Toimintaympäristön tulevaisuutta ei voida ennakoida kuten ennen, joten kukoistaakseen organisaatioiden on laajennettava näkökulmiaan ja uudistettava toimintaansa jatkuvasti. Haluamme auttaa organisaatioita osallistamaan ja tekemään strategiatyöstään ihmisläheistä.

Saat enemmän ja laajempia näkökulmia: Digitaalisuus mahdollistaa koko henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien moninäkökulmaisen osaamisen hyödyntämisen ja paikasta riippumattoman osallistumisen toimintaympäristön ilmiöiden havainnointiin ja toiminnan uudistamiseen.

Kehittämällä yhdessäohjautuvaa strategiaprosessia saat:

  1. Jäsennettyjä havaintoja: Näkökulmia jatkuvasti laajentamalla ja kaventamalla opitaan ymmärtämään systeemin toimintaa. Tekoäly auttaa kerätyn informaation reaaliaikaisessa jäsentämisessä, yhteisen keskustelun syventämisessä ja johtopäätösten tekemisessä.
  2. Arjessa rullaavaa strategista ajattelua: Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Organisaatio dynaamisena ja oppivana systeeminä pystyy luomaan kokeiluilla uudistuvaa kasvua.
  3. Merkityksellisen strategian: Luomme asiakkaidemme kanssa edellytyksiä sille, että jokainen ymmärtää oman työnsä merkityksen osana kokonaisuutta. Parhaimmillaan jokaisen työntekijän matkalla kohti yhteistä tavoitteita.

Pyydä tarjous

“Strategia ei ole bisneshöttöä, vaan osa arkipäiväistä työtämme. Jokaisella 280 asiantuntijallamme on oma, tärkeä roolinsa tässä hammaspyörässä. Näin ollen haluammekin, että jokainen työntekijä ymmärtää, mitä strategia merkitsee itselle. Tässä Humap toimi meille priimusmoottorina.”

Timo Honkanen, Toimitusjohtaja, Turku Energia

Ota yhteyttä

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Viesti