Uuden ajan johtaminen

Uuden ajan johtaminen

Johtaminen on työelämän perustaito, joka ei enää henkilöidy yksin johtajaan. Johtamisen haasteet ovat muuttuneet monipaikkaisen, mobiilin ja etätyön johtamisen myötä uudenlaisiksi. Autamme johtajia ja yhteisöjä löytämään uusia tapoja ohjautua yhdessä kohti tulevaisuutta digitaalisesti tai kasvokkain.

Johtaminen kuuluu kaikille

Uuden ajan johtaminen on jokaisen työntekijän vastuuntumista ja yhdessäohjautumista toiminnan tarkoituksen suunnassa. Esimiehen tehtävänä on tukea ja mahdollistaa tämän siirtymän ja oppimisprosessin käynnistyminen. Työelämä kaipaa kipeästi johtajia, jotka kutsuvat rohkeasti koko työyhteisön kantamaan vastuuta johtamisesta.

Monipaikkainen ja mobiilityö ovat vallanneet työelämän ja näiden uudenlaisten työntekemisen aikojen, paikkojen ja tilojen johtaminen vaativat erilaista johtamista kuin aikaisemmin. Erilaiset etä- ja lähityön hybridimallit tarvitsevat johtamisen näkökulmasta erityishuomiota, että jokaisen osaaminen ja osallisuus on turvattu.

Uudistamalla johtamiskulttuuria kanssamme saat:

 1. Yhdessä ohjautuvan organisaatiokulttuurin, jossa henkilöstö toimii itseohjautuvasti.
  Yhdessäohjautuminen luo työlle merkityksen yhteisesti määritetyn ympärille. Kun työntekoa ohjaa merkitys, on vastuuntuminen entistä helpompaa ja tarve turhille valtarakenteille vähenee. Johtamisessa tarvitaan kykyä kohdata, ajatella, luoda merkityksiä ja edistää yhteisöllistä oppimista. Yhdessäohjautuminen, yhteisen ymmärryksen rakentaminen ja vastavuoroisten keskustelujen kannatteleminen on jokaisen tehtävä – ei vain johtajan.
 2. Tukea esimiestyön uudistamiseen muuttuvissa työyhteisöissä.
  Esimiestyö on suuremmassa murroksessa kuin koskaan aikasemmin. Organisaatiot tarvitsevat esihenkilöitä, jotka kuuntelevat, sparraavat ja vauhdittavat hyviin suorityksiin. Toimivat rinnallakulkijoina yhteisen menestymisen rakentamisessa. Uuden ajan esimiestyö tukee yksilöiden sijaan työntekijöiden välisiä yhteistyösuhteita ja oppimista. Yhdessä tekemisen tulee olla tarvelähtöistä ja fyysisesti paikkariippumatonta.
 3. Avaimet etäjohtamisen ja monipaikkaisen yhteistyön toteuttamiseen.
  Monipaikkaisen työn ja etätyön johtaminen tapahtuu pitkälti eri tavoin kuin kasvokkaisen. Monipaikkaisen työn johtamisessa on tärkeää huomioida erilaiset työn tekemisen paikat, aika sekä tilat ja niiden mahdollisuudet sekä rajoitukset. Keskittymällä digitaalisen yhteistyökulttuuin rakentamiseen on mahdollista saada koko organisaation viisaus käyttöön, vaikka työtä ei tehdä samoissa toimistotiloissa.
 4. Uudistuvan johtoryhmän tukemaan menestyvää yhteistyökulttuuria.
  Johtamisen lisäksi murrosvaihetta elävät myös johtoryhmät. Autamme johtoryhmiä pysähtymään ja näkemään oman toimintansa, ryhmän sisäiset roolit ja strategiset tavoitteet uudella tavalla. Johtoryhmän uudistumis- ja oivaltamiskyky vaikuttaa koko organisaatioon. Uskomme, että johtoryhmä on koko organisaation ja johtamiskulttuurin peili.
 5. Organisaation virtuaalisen vuorovaikutuksen ja tiimityön johtaminen
  Johtaminen on vuorovaikutusta, joka tapahtuu uuden ajan organisaatioissa pääosin virtuaalisesti. Menestyksekäs vuorovaikutus syntyy organisaatiossa horisontaalisesti ilman hierarkioiden kankeutta. Ketterät tiimit yhdessäohjautuvat osallistavassa ja arvostavassa dialogissa.

Pyydä tarjous

Asiakaskokemus

“Olemme saaneet syvennettyä asiantuntijoidemme osaamista kokeneiden fasilitoijien ohjeistuksella. Teorioihin ja menetelmiin tutustuminen, yhteiset keskustelut ja yhteistyö synnyttivät meille yhteisiä merkityksiä, kieltä ja ymmärrystä. Erityisesti erilaisuuden hyväksymisen ja arvostamisen ilmapiiri kolahti meihin heti alusta alkaen.”

Tarja Grönholm, kehityspäällikkö, Verohallinto

Pyydä tarjous

Nimi

Organisaatio

Puhelinnumero

Sähköposti

Viesti


Jätä yhteydenottopyyntö

Nimi

Organisaatio

Puhelinnumero

Sähköposti