Uuden ajan johtaminen

Uuden ajan johtaminen

Johtaminen on työelämän perustaito, joka ei enää henkilöidy yksin johtajaan. Johtamisen haasteet ovat muuttuneet monipaikkaisen, mobiilin ja etätyön johtamisen myötä uudenlaisiksi. Autamme johtajia ja yhteisöjä löytämään uusia tapoja ohjautua yhdessä kohti tulevaisuutta digitaalisesti tai kasvokkain.

Johtaminen kuuluu kaikille

Uuden ajan johtaminen on jokaisen työntekijän vastuuntumista ja yhdessäohjautumista toiminnan tarkoituksen suunnassa. Esimiehen tehtävänä on tukea ja mahdollistaa tämän siirtymän ja oppimisprosessin käynnistyminen. Työelämä kaipaa kipeästi johtajia, jotka kutsuvat rohkeasti koko työyhteisön mukaan yhdessä johtamiseen.

Monipaikkainen ja mobiilityö ovat vallanneet työelämän. Uudenlaisen työntekemisen ajat, paikat ja tilat johdetaan eri tavoin kuin aiemmin. Erilaiset etä- ja lähityön hybridimallit tarvitsevat johtamisen näkökulmasta erityishuomiota, että jokaisen osaaminen ja osallisuus on turvattu.

Uudistamalla kanssamme johtamiskulttuuria hierarkisesta hybridiin lupaamme:

 1. Yhteistyökulttuurin, joka tukee monipaikkasen työn johtamista.
  Monipaikkaisen työn ja etätyön johtaminen tapahtuu pitkälti eri tavoin kuin kasvokkaisen. Monipaikkaisen työn johtamisessa on tärkeää huomioida erilaiset työn tekemisen paikat, aika sekä tilat ja niiden mahdollisuudet sekä rajoitukset. Keskittymällä digitaalisen yhteistyökulttuuin rakentamiseen on mahdollista saada koko organisaation viisaus käyttöön, vaikka työtä ei tehdä samoissa toimistotiloissa.
 2. Uudistuvan johtoryhmän tukemaan menestyvää yhteistyökulttuuria.
  Johtamisen lisäksi murrosvaihetta elävät myös johtoryhmät. Autamme johtoryhmiä pysähtymään ja näkemään oman toimintansa, ryhmän sisäiset roolit ja strategiset tavoitteet uudella tavalla. Johtoryhmän uudistumis- ja oivaltamiskyky vaikuttaa koko organisaatioon. Uskomme, että johtoryhmä on koko organisaation ja johtamiskulttuurin peili.
 3. Esimiestyön vallankumouksen.
  Esimiestyö on suuremmassa murroksessa kuin koskaan aikasemmin. Organisaatiot tarvitsevat esihenkilöitä, jotka kuuntelevat, sparraavat ja vauhdittavat hyviin suorituksiin. Toimivat rinnallakulkijoina yhteisen menestymisen rakentamisessa. Uuden ajan esimiestyö tukee yksilöiden sijaan työntekijöiden välisiä yhteistyösuhteita ja oppimista.
 4. Yhteistyötään johtavat ketterät tiimit.
  Yhdessäohjautuminen, yhteisen ymmärryksen rakentaminen ja vastavuoroisten keskustelujen kannatteleminen on jokaisen tehtävä – ei vain johtajan. Johtaminen on vuorovaikutusta ja vaikuttamista, joka tapahtuu uuden ajan organisaatioissa pääosin virtuaalisesti. Menestyksekäs vuorovaikutus tiimeissä ja niiden välillä syntyy horisontaalisesti ilman hierarkioiden kankeutta. Ketterät tiimit ohjautuvat itsenäisesti, mutta yhdessä sopien yhteistyön periaatteista ja työn tekemisen käytänteistä yhdessä onnistumiseksi.
 5. Itsensä johtamisen työelämän perustaitona.
  Osana uuden ajan johtamiskulttuuria jokainen työyhteisön jäsen johtaa myös itseään. Organisaatiot tavoittelevat yhdessäohjautuvaa tiimityötä, joka rakentuu itseään johtavista yksilöistä. Itsensä johtamisen perusajatus on johtaa itseään toisten luo.

Pyydä tarjous

Lataa Johtoryhmäopas täältä

ASIAKASKOKEMUS

“Olemme saaneet syvennettyä asiantuntijoidemme osaamista kokeneiden fasilitoijien ohjeistuksella. Teorioihin ja menetelmiin tutustuminen, yhteiset keskustelut ja yhteistyö synnyttivät meille yhteisiä merkityksiä, kieltä ja ymmärrystä. Erityisesti erilaisuuden hyväksymisen ja arvostamisen ilmapiiri kolahti meihin heti alusta alkaen.”

Tarja Grönholm, kehityspäällikkö, Verohallinto

Pyydä tarjous

Nimi

Organisaatio

Puhelinnumero

Sähköposti

Viesti


Jätä yhteydenottopyyntö

Nimi

Organisaatio

Puhelinnumero

Sähköposti