Uuden ajan johtaminen

Johtaminen kuuluu kaikille

Uuden ajan johtaminen on jokaisen työntekijän vastuuntumista ja yhdessäohjautumista toiminnan tarkoituksen suunnassa. Esimiehen tehtävänä on tukea ja mahdollistaa tämän siirtymän ja oppimisprosessin käynnistyminen. Työelämä kaipaa kipeästi johtajia, jotka kutsuvat rohkeasti koko työyhteisön mukaan yhdessä johtamiseen.

Monipaikkainen ja mobiilityö ovat vallanneet työelämän. Uudenlaisen työntekemisen ajat, paikat ja tilat johdetaan eri tavoin kuin aiemmin. Erilaiset etä- ja lähityön hybridimallit tarvitsevat johtamisen näkökulmasta erityishuomiota, että jokaisen osaaminen ja osallisuus on turvattu.

Uudistamalla kanssamme johtamiskulttuuria hierarkisesta hybridiin lupaamme:

 1. Yhteistyökulttuuri, joka tukee monipaikkasen työn johtamista.
  Monipaikkaisen työn ja etätyön johtaminen tapahtuu pitkälti eri tavoin kuin kasvokkaisen. Monipaikkaisen työn johtamisessa on tärkeää huomioida erilaiset työn tekemisen paikat, aika sekä tilat ja niiden mahdollisuudet sekä rajoitukset. Keskittymällä digitaalisen yhteistyökulttuuin rakentamiseen on mahdollista saada koko organisaation viisaus käyttöön, vaikka työtä ei tehdä samoissa toimistotiloissa.
  Lue lisää
 2. Uuden ajan johtoryhmä tukee menestyvää yhteistyökulttuuria.
  Johtamisen lisäksi murrosvaihetta elävät myös johtoryhmät. Autamme johtoryhmiä pysähtymään ja näkemään oman toimintansa, ryhmän sisäiset roolit ja strategiset tavoitteet uudella tavalla. Johtoryhmän uudistumis- ja oivaltamiskyky vaikuttaa koko organisaatioon. Uskomme, että johtoryhmä on koko organisaation ja johtamiskulttuurin peili.
  Lue lisää
 3. Esimiestyön vallankumous.
  Esimiestyö on suuremmassa murroksessa kuin koskaan aikasemmin. Organisaatiot tarvitsevat esihenkilöitä, jotka kuuntelevat, sparraavat ja vauhdittavat hyviin suorituksiin. Toimivat rinnallakulkijoina yhteisen menestymisen rakentamisessa. Uuden ajan esimiestyö tukee yksilöiden sijaan työntekijöiden välisiä yhteistyösuhteita ja oppimista.
  Lue lisää
 4. Yhteistyötään johtavat ketterät tiimit.
  Yhdessäohjautuminen, yhteisen ymmärryksen rakentaminen ja vastavuoroisten keskustelujen kannatteleminen on jokaisen tehtävä – ei vain johtajan. Johtaminen on vuorovaikutusta ja vaikuttamista, joka tapahtuu uuden ajan organisaatioissa pääosin virtuaalisesti. Menestyksekäs vuorovaikutus tiimeissä ja niiden välillä syntyy horisontaalisesti ilman hierarkioiden kankeutta. Ketterät tiimit pystyvät ohjautumaan myös itsenäisesti sopien yhteistyön periaatteista ja käytänteistä tiimin ja esihenkilön kesken.
  Lue lisää
 5. Itsensä johtaminen työelämän perustaitona.
  Osana uuden ajan johtamiskulttuuria jokainen työyhteisön jäsen johtaa myös itseään. Organisaatiot tavoittelevat yhdessäohjautuvaa tiimityötä, joka rakentuu itseään johtavista yksilöistä. Itsensä johtamisen perusajatus on johtaa itseään toisten luo.
  Lue lisää
 6. Yksilö- ja ryhmäcoaching
  Olemme organisaatioiden uuden ajan johtamisen tienraivaajia. Coaching on oiva metodi henkilökohtaisen kehittymisen varmistamiseen sekä haastavien tilanteiden kohtaamiseen. Tarjoamme laadukasta yksilö- ja ryhmäcoachingia sertifioitujen Business Coachien toteuttamana.
  Lue lisää

Pyydä tarjous

 

Lataa Johtoryhmäopas täältä

ASIAKASKOKEMUS

“Olemme saaneet syvennettyä asiantuntijoidemme osaamista kokeneiden fasilitoijien ohjeistuksella. Teorioihin ja menetelmiin tutustuminen, yhteiset keskustelut ja yhteistyö synnyttivät meille yhteisiä merkityksiä, kieltä ja ymmärrystä. Erityisesti erilaisuuden hyväksymisen ja arvostamisen ilmapiiri kolahti meihin heti alusta alkaen.”

Tarja Grönholm, kehityspäällikkö, Verohallinto

Pyydä tarjous

  Nimi

  Organisaatio

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Viesti


  Jätä yhteydenottopyyntö

   Nimi

   Organisaatio

   Puhelinnumero

   Sähköposti


   Sulje
   Sulje
   Sulje
   Sulje
   Sulje