Tilannekuva

Jaettu tilannekuva

Liiketoimintaympäristö on epävarmempi kuin koskaan aiemmin. Autamme sinua uusien teknologisten ratkaisujen ja osallistavan vuorovaikutuksen avulla ajasta ja paikasta riippumatta. Hyödynnämme moninäkökulmaisesti piilossa olevaa liiketoiminnan dataa, josta rakennamme yhdessä jaetun tilannekuvan. Yhdessä käännämme toimintaympäristön haasteet organisaation mahdollisuuksiksi ja kasvuksi.

NÄKYMÄTTÖMÄSTÄ NÄKYVÄÄ

Tiesitkö, että 4 % ylimmästä johdosta näkee haasteet, joista henkilöstö näkee 100%?1 

Autamme sinua näkemään selkeämmin muuttuvassa maailmassa hyödyntämällä tekoälyä ja henkilöstösi ja asiakkaidesi ääntä. Yhdistämme liiketoiminnan tunnusluvut ja ihmisten kokemukset organisaation kasvun mahdollistajiksi. Ei oletuksia, vaan ymmärrystä ja konkretiaa toiminnan arkeen.

1Lähde: “Iceberg of ignorance”, Sidney Yoshida, 1989

SURVEY CRYSTALIZER  – HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN KOHDENTAJA

Autamme löytämään olennaisen henkilöstötutkimuksen laadullisista vastauksista. Kasvatamme johdon ymmärrystä henkilöstön aidoista huolista, organisaation haasteista ja vahvuuksista klusteroidusti ja kohdennetusti. Tee kohdennettuja päätöksiä 3 viikossa.

Henkilöstösi on puhunut. Tässä markkinatilanteessa työntekijät päättävät työpaikkansa, ei päinvastoin. Jääkö henkilöstökyselyn avoimet kommentit ja korjausehdotukset epämääräisiksi tuhansiksi yksittäisiksi datariveiksi? Eikö punainen lanka organisaation eri osien välisistä tarpeista kirkastu riittävästi? Onnistu tekemään kohdennettuja ja tarkempia päätöksiä henkilöstödatan pohjalta nopeammin ja tehokkaammin jopa kolmessa viikossa.

Lue lisää

DIALOG FLOW™ – JOHTORYHMÄN YHDISTÄJÄ

Rakenna faktoista jaettu tilannekuva ja lisää johtoryhmän vuorovaikutusta. Luo yhdessä johdon pelisuunnitelma tunnistetun haasteen ratkaisemiseksi.

Dialog Flow™ yhdistää ihmisten kokemukset, dialogin ja tekoälyanalytiikan uudella tavalla. Palvelumme avulla saat ratkaisuja ja tukea liiketoimintasi kehittämiseen jo 4 viikossa. Dialog Flow™ hahmottaa toimintaympäristöä, vahvistaa organisaation yhteistyökykyä ja kohdentaa valitut kehitystoimenpiteet johdon pelisuunnitelmaksi. Luomme päätöksille ympäristön, jossa juurisyyt saadaan näkyviksi ja löydät nopeasti vastauksen polttavimpaan kehittämistarpeeseesi. Hyödyt ovat johtoryhmän moniaikaisessa ja paikkaisessa digitaalisessa työskentelyssä, ketterässä kehittämisessä ja kokeiluoissa sekä johtoryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen lisäämisessä.

LUE LISÄÄ

GROWTH CATALYZER – KASVUN KIIHDYTTÄJÄ

Autamme kasvuhalukkuuden herättämisessä, jotta pääset nopeasti, kustannus- ja aikatehokkaasti kasvun polulle. Rakenna asiakaslähtöinen kasvusuunnitelma, joka vie liiketoimintasi seuraavalle tasolle.

Tunnistat ja valitset juuri sinulle tärkeimmän kasvun fokusalueen (esim. strategia, vuorovaikutus, teknologia). Yhdessä  löydämme sopivimmat keinot organisaatiosi kasvuhalun herättämiseksi. Autamme hyödyntämään olemassa olevaa liiketoiminnan dataa ennakoivasti. Saat henkilökohtaista sparrausta sinulle tärkeimmästä teemasta. Rakennamme kanssasi kuukaudessa asiakaslähtöisen tiekartan (Customer Value Canvas) kasvun polulle .

LUE LISÄÄ

FUTURE READINESS – TULEVAISUUSKUNTOISUUDEN RAKENTAJA

Kartoitamme yksilöiden, tiimien ja koko organisaation kykyä menestyä epävarmassa maailmassa. Saat suunnitelman tulevaisuuskuntoisuuden kehittämiseksi.

Future readiness sisältää Unlike®-tulevaisuuskuntoisuusanalyysin, tulokset, jaetun tilannekuvan kehittymisalueista ja tulevaisuustyöpajan. Autamme luomaan tiekartan tulevaisuuskuntoisen organisaation rakentamiseksi sekä konkreettiset toimenpiteet tulevaisuuden tiimityön kehittämiseksi.

LUE LISÄÄ

RISK PREVENTION – OSAAMISRISKIEN ENNAKOIJA

Tuomme liiketoimintasi kalleimman kustannuserän – osaajariskit – näkyviksi ennakoivasti. Laadimme tulosten pohjalta yhteisen osaajien kiinnostusta ja pysyvyyttä tukevan suunnitelman.

Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on yrityksen keskeinen kilpailu- ja elinvoimatekijä toimialasta riippumatta. Henkilöstöä osallistamalla ennakoivasti tehdään arjen toimintaan vaikuttavat osaamisriskit kaikille näkyviksi. Osaamisriskien ennakoinnilla saat merkittäviä kustannussäästöjä epäonnistuneista rekrytoinneista ja liiketaloudellista tuottavuutta muuttuvassa maailmassa.

LUE LISÄÄ

PEOPLE ANALYTICS – IHMISPOTENTIAALIN HYÖDYNTÄJÄ

Henkilöstöanalytiikka vahvistaa tiedolla johtamista ja tuo henkilöstötiedon osaksi  organisaation strategisia päätöksiä. Laadimme kanssasi kehittämisen askelmerkit, joka sisältää nykytila-analyysin, tiekartan ja tiedolla johtamisen kulttuurisen muutoksen. 

Tiedolla johtamisesta puhutaan paljon, mutta valitettavan usein henkilöstöstä kertyvää tietoa ei hyödynnetä riittävästi liiketoiminnan kehittämisessä. Henkilöstöanalytiikka on vaikuttava johtamisen väline liiketoiminnan kaikilla tasoilla. Henkilöstötiedon yhdistäminen päätöksentekoprosesseihin avaa johdolle uusia mahdollisuuksia ja tarjoaa ratkaisun avaimia kilpailuetuun. Paremmalla työtekijäymmärryksellä teet päätöksiä, joilla säästät kustannuksissa ja kasvatat liikevaihtoa.

LUE LISÄÄ

TIETOISUUDEN LISÄÄMISEN HYÖDYT

 • Lisää mielenrauhaa: Vältä väärät oletukset. Saa kohdennettua näkemyksellisyyttä tilanteeseesi.
 • Räätälöitävä: Sisällöt muotoillaan tarpeisiisi sopiviksi.
 • Parempia päätöksiä: Ennakoi, hyväkin strategia voidaan tuhota väärin valinnoin.
 • Kevyet ja nopeat toteuttaa: Kustannus- ja aikatehokas ja osallistaa isot joukot heti.
 • Moninäkökulmainen: Saat heti eri sidosryhmien äänen kuuluviin.

MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJAT

 • Digitaalisuus: Mahdollistaa eriaikaisesti vahvan osallisuuden kokemuksen.
 • Data-analytiikka: Tekoälyratkaisut kokoavat yhteen tietopääoman ja ihmisten puhunnan.
 • Metodit: Vaikuttavat vuorovaikutusmenetelmät yhdistävät faktat ja tunteet.
 • Kokemus: Yli 20 vuotta moniaikaisen ja -paikkaisen työn edelläkävijyydestä.

VARAA AIKA MUUTOSMATKALLESI

ASIAKASKOKEMUS

“Saimme arvioinnin avulla nostettua keskinäiset suhteemme uudelle tasolle. Johtoryhmämme on nyt hioutunut yhteen. Osuuskauppa Keskimaan johtoryhmäläiset lähtivät kehittämään yhteistyötään ja keskinäisiä suhteitaan havahduttuaan siihen, että mitä paremmin ryhmä työskentelee keskenään, sitä paremmin koko organisaatio toimii.”

Kaisamaria Thusberg, henkilöstöjohtaja, Keskimaa.

Jätä viesti

Kerrothan lyhyesti tarpeistasi, jotta voimme palvella sinua paremmin.

  Nimi

  Organisaatio

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Viesti