Tietoisuuden lisääminen

Tietoisuuden lisääminen

Yhteistyön arvioiminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Toimintaympäristön monimutkaistuessa tarvitaan määrällisen arvioinnin rinnalle lisää laadullista arviointia päästäksemme kiinni ihmisten aitoihin kokemuksiin työyhteisöstä. Yhteistyö- ja kulttuuriarviointimme keskittyvät vuorovaikutuksen ja yhteistyön laadun parantamiseen, mikä tukee organisaation uudistumista, oppimista ja innovaatiivisuutta,

TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN

361-YHTEISTYÖARVIOINTI

361-yhteistyöarviointi on uusi tapa arvioida organisaation sisäistä yhteistyötä, joka auttaa tulevaisuuden toimintatapojen kehittämisessä yksilön arvioimisen sijaan.

361-yhteistyöarviointi parantaa organisaation muutos- ja oppimiskyvykkyyttä sekä edistää avointa dialogia. Arviointi sopii myös loistavasti johtoryhmän, esimiesten tai asiantuntijoiden tavoitteellisen yhteistyön laadun tarkasteluun.

361-yhteistyöarvioinnista eroaa aikaisemmista arviointimenetelmistä keskittymällä vuorovaikutuksen ja yhteistyön laatuun henkilöiden ominaispiirteiden sijaan. Organisaation yhteistyö heijastuu aina asiakkaisiin ja sidosryhmiin. 361 osallistaa myös arvioitavan kollegat, asiakkaat, sidosryhmät, verkostot.

Yhden arvioinnin hinnalla pystyt osallistamaan kymmenen henkilöä oman yhteistyön arviointiin ja kehittämiseen. Arvioinnin kautta toteuttavan kehittämien vaikuttavuus on kymmenkertainen investointiin nähden!

YHTEISTYÖARVIOINNIN TEEMAT

  • Vuorovaikutuksen laatu yhteistyötilanteissa
  • Yhteistyösuhteiden vaikutus organisaatiokulttuuriin
  • Organisaation yhteistyökulttuurin oppimis- ja uudistumiskykyisyys

365-KULTTUURIARVIOINTI

365-kulttuuriarviointi on uusi tapa arvioida organisaation yhteistyökulttuuria, yhteistyötä ja oppimiskykyä muuttuvassa maailmassa.

Digitaalinen yhteistyökulttuuri ei synny itsestään vaan sille on luotava rakenteet ja kehittää sitä tietoisesti ja systemaattisesti. 365-kulttuuriarviointi mittaa organisaation yhteistyön, johtamisen sekä muutos- ja oppimiskyvykkyyden kehittymistä. 365-kulttuuriarviointi pureutuu vahvasti organisaation yhteistyökultturin rakenteisiin, johtamiseen, toimintatapoihin, vuorovaikutuksen ja yhteistyön laatuun sekä yhteisölliseen työhyvinvointiin.

Arviointi toteutetaan kustannustehokkaasti koko organisaatiolle, joka voidaan toteuttaa osana digitaalisen yhteistyökulttuurin kehittämisprosessia esim. alku- ja loppumittauksena. Arvioinnin tulokset ja konsultoinnin vaikuttavuus esitellään johtoryhmälle.

KULTTUURIARVIOINNIN TEEMAT

  • Yhteistyökulttuuri suhteessa strategiaan
  • Yhteistyön rakenteet (aika, paikka, teknologiat)
  • Monipaikkaisen työn johtaminen
  • Yhteisöllinen hyvinvointi
  • Vuorovaikutuksen laatu
  • Jatkuva oppiminen yhteisönä (innovointi, yhteiskehittely)

VARAA AIKA MUUTOSMATKALLESI

ASIAKASKOKEMUS

“Saimme 361-arvioinnin avulla nostettua keskinäiset suhteemme uudelle tasolle. Johtoryhmämme on nyt hioutunut yhteen. Osuuskauppa Keskimaan johtoryhmäläiset lähtivät kehittämään yhteistyötään ja keskinäisiä suhteitaan havahduttuaan siihen, että mitä paremmin ryhmä työskentelee keskenään, sitä paremmin koko organisaatio toimii.”

Kaisamaria Thusberg, henkilöstöjohtaja, Keskimaa.