Näe ja koe strategia uudella tavalla

Näe ja koe strategia uudella tavalla

Strategia muotoillaan osallistamalla koko organisaation ekosysteemi. Strateginen uudistuminen on yhteistyötä. Kirjoitettua strategiaa tärkeämpää on kyky strategiseen ajatteluun ja toimintaan. Tämä kyky pitää löytyä yrityksen jokaiselta työntekijältä. Me autamme luomaan edellytykset, että jokainen työntekijä tulee osalliseksi strategian toteutumista.

Kyky strategiseen ajatteluun ja toimintaan on organisaation kilpailuetu

Strategian tulee näkyä jokaisen työntekijän arjen työssä, sillä strategia on paljon enemmän kuin yksittäinen dokumentti. Toimintaympäristön tulevaisuutta ei voida ennakoida kuten ennen, joten kukoistaakseen organisaatioiden on laajennettava näkökulmiaan ja uudistettava toimintaansa jatkuvasti. Haluamme yli 20 vuoden strategiatyön kokemuksella auttaa organisaatioita menestymään ja uudistumaan tekemällä strategiatyöstä ihmisläheistä.

Saat enemmän ja laajempia näkökulmia. Digitaalisuus mahdollistaa koko henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien moninäkökulmaisen osaamisen hyödyntämisen ja paikasta riippumattoman osallistumisen toimintaympäristön ilmiöiden havainnointiin, tulevaisuuskuvien hahmottamiseen ja toiminnan uudistamiseen.

Kehittämällä kanssamme yhdessäohjautuvaa strategiaa perinteisen sijaan lupaamme:

 1. Strategia viidessä viikossa ketterästi ja kustannustehokkaasti.
  Tulevaisuuden organisaatioit pystyvät toteuttamaan strategiaprosessin joustavasti kutsuen laajalti toimintaympäristöään strategiatyöhön. Tämä tarjoaa kattavan ja moninäkökulmaisen (EX/henkilöstökokemus, CX/asiakaskokemus ja SX/sidosryhmäkokemus) tilannekuvan, jotta strategiset valinnat ja priorisoinnit voidaan kohdentaa aika-ja kustannustehokkaasti. Pitkäaikaisella kokemuksella olemme pystyneet kehittämään strategiaprosessin digitaaliseen muotoon, joka vastaa tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin.
  Lue lisää
 2. Valittu strategia todeksi koko organisaatiolle.
  Luomme asiakkaidemme kanssa edellytyksiä, että jokainen työntekijä ymmärtää valitun strategian merkityksen omassa työssään. Strategia todeksi tukee valitun strategian jalkautusta ja toimeenpanoa, jossa osallistava ja vuorovaikutteinen johtaminen ja yhteistyökulttuuri ovat kaikille totta. Strategian jalkautus toteutetaan tavalla, joka muotoilee toimintakulttuuria strategian tavoitteiden suuntaisesti.
  Lue lisää
 3. Jatkuvasti päivittyvä ja laaja tilannekuva.
  Tarjoamme jatkuvasti päivittyvän tilannekuvan, jossa moninäkökulmaisesti opitaan ymmärtämään organisaation toimintaa ja tarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä. Kutsumme mukaan tarvittaessa jopa kymmeniätuhansia ihmisiä orgaanisaation henkilöstöstä asiakkaisiin ja sidosryhmiin asti. Autamme kerätyn informaation reaaliaikaisessa jäsentämisessä, yhteisen keskustelun syventämisessä ja johtopäätösten tekemisessä liiketoimintanne tueksi.
  Lue lisää

Onko organisaatiollasi varaa jättää hyödyntämättä ekosysteemin voima kun rakennatte vastuullista ja uutta markkinaa luovaa strategiaa? Minkälaista suhdetta haluat rakentaa asiakkaaseen? Minkälaiseksi näet organisaatiokulttuurinne arvon

 

Varaa aika muutosmatkallesi

 

LATAA MAKSUTON STRATEGIAOPAS TÄSTÄ

ASIAKASKOKEMUS

“Humapin tuella kutsuimme koko henkilökunnan yhteiseen strategiatyöhön. Tämän seurauksena olemme saavuttaneet kolmessa vuodessa yli 10 miljoonan euron voiton ja asiakas-tyytyväisyytemme on
Suomen parasta.”

Timo Honkanen, toimitusjohtaja, Turku Energia

Sulje
Sulje
Sulje