Muutoksessa oppiminen

Muutoksessa oppiminen

Muutoksessa on kyse jatkuvan oppimisen ja yhteistyön rakentamisen kulttuurista, joka kantaa läpi organisaation. Muutoksessa elämisen taidot ja oppimiskyvykkyys ovat organisaation tärkeimmät taidot tulevaisuudessa. Haluamme auttaa organisaatioita löytämään keinoja toimia jatkuvan muutoksen maailmassa yksittäisten muutosprosessien sijaan.

Muutos on tapa elää vuorovaikutuksessa kehittyvän toimintaympäristön kanssa

Uudistuminen tarkoittaa nopeampaa koordinoitumista yhteistyössä ja jatkuvasti oppivan toimintakulttuurin synnyttämistä. Yhdessäoppiminen tukee organisaatioita selviämään muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja varmistaan uudistuvan yhteistyökulttuurin. Olemme vahvistamassa ja tukemassa aikarakenteiden, digitaalisen yhteistyön ja uudistavien työtapojen syntyä.

Valmentamalla kanssamme työyhteisön oppimis- ja muutoskyvykkyyttä yksittäisten koulutusten sijaan lupaamme:

 1. Toimivat yhteistyörakenteet ja toimintatavat hybridi- ja etätyössä.
  Organisaation pitää mahdollistaa perinteisten hierarkijoiden sijaan, että osaajat löytävät toisensa ja pystyvät tekemään työtä ketterästi ajasta ja paikasta riippumatta.
  Lue lisää
 2.  Virtuaaliseen yhteistyöhön vuorovaikutteisuutta ja tuottavuutta.
  Asiantuntijatyö on vuorovaikutusta, joka tapahtuu uuden ajan organisaatioissa pääosin virtuaalisesti. Digitaalisissa työympäristöissä hierarkiat madaltuvat. Ketterät tiimit yhdessäohjautuvat osallistavassa ja arvostavassa dialogissa. Virtuaalikokous voi onnistuessaan olla paljon tuottavampi kun kasvokkainen. Tiedon jakamisen sijaan rakennetaan yhteiskehittämisen kulttuuria.
  Lue lisää
 3. Laajalta osallistavan yhteiskehittelyn virtuaalisesti.
  Virtuaalifasilitointi ei ole työkalupakki erilaisia menetelmiä. Kyse on strategisesti tavoitteellisen prosessin ohjaamisesta. Luodaan edellytyksiä tuhansien ihmisten yhteiskehittelyyn ja laajan tiedon uudelleen jäsentelyyn.
  Lue lisää
 4. Organisaatioon strategista oppimis- ja muutoskyvykkyyttä.
  Luomme organisaatiolle edellytyksiä arjen kokeiluihin, niiden onnistumisen arvioitiin ja jatkuvaan kehittämiseen. Prosessi vaatii tilat ja rakenteet, jossa havaintojen kerääminen, reflektointi ja uusista kokeiluista yhdessä päättäminen voi tapahtua. Vahvistamme yhteisöllisen relisienssin tukemiseen jatkuvassa muutoksessa.
  Lue lisää

Pyydä tarjous

ASIAKASKOKEMUS

“Aina, kun työn tekemisen edellytyksiä kehitetään, täytyy ajatella kokonaisuutta. Puhumme projekteissamme usein fyysisestä, henkisestä ja digitaalisesta muutosta. Senaatti vastaa monitilojen toteuttamisesta ja suunnittelusta asiakkaiden kanssa ja Humapin vastuulla on ollut muutosjohtamisen ja kulttuurinrakentamisen tuki.”

Pertti Siekkinen, muutosjohtamisen asiantuntija, Senaatti-kiinteistöt

Ota yhteyttä

  Nimi

  Organisaatio

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Viesti


  Sulje
  Sulje
  Sulje
  Sulje