Johtaminen

Johtaminen

Johtaminen on tänä päivänä jatkuvasti muotoutuvan johtamista. Johtajuus on asenne, jota tarvitaan jatkuvassa uudistumisessa. Perinteiset tavat johtaa eivät enää riitä. Autamme yrityksiä löytämään uusia toimintatapoja johtaa työyhteisöä ja synnyttää oivalluksia niin työntekijöissä kuin johtajissa ja esimiehissä itsessäänkin.

Johtajuus on toimintaote

Kun osaa olla erilainen, tekee ison vaikutuksen

Toimintaympäristön muuttuessa johtaminen tarkoittaa uusien toimintatapojen muotoilua sekä erilaisten suhteiden ja riippuvaisuuksien näkemistä. Jatkuvaa uudistumista pitää hyödyntää, niin työssä kuin päätöksenteossakin.

Johtajan ja esimiehen tehtävänä on synnyttää vastavuoroista keskustelua ja esitellä uusia keskustelutapoja. Saada jokaisesta organisaation työntekijästä johtaja.

Osallistava johtaminen syntyy tutkimalla uusia teorioita sekä omia kokemuksia ja tunteita. Johtajalla pitää olla kykyä kriittiseen ajatteluun.

Pyydä tarjous

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Viesti


Jätä yhteydenottopyyntö

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti