Jatkuva muutos

Jatkuva muutos

Muutoksessa on kyse jatkuvan oppimisen ja yhteistyön rakentamisen kulttuurista, joka kantaa läpi organisaation. Muutoksessa elämisen taidot ja oppimiskyvykkyys ovat organisaation tärkeimmät taidot tulevaisuudessa. Haluamme auttaa organisaatioita löytämään keinoja toimia jatkuvan muutoksen maailmassa yksittäisten muutosprosessien sijaan.

Muutos on tapa elää vuorovaikutuksessa kehittyvän toimintaympäristön kanssa

Uudistuminen tarkoittaa nopeampaa koordinoitumista yhteistyössä ja jatkuvasti oppivan toimintakulttuurin synnyttämistä.

Kehittämällä jatkuvassa muutoksessa elämisen taitoja saat:

  1. Oppivan kulttuurin rakentamista: Työn muutosnopeus tarvitsee tuekseen kollektiivista viisautta. Koko organisaation osaaminen ja ajattelu tarvitaan oppimisen tueksi, mikä edellyttää ajattelu- ja toimintatapojen ravistelua. Autamme siirtymään yksilön osaamisten maailmasta jatkuvan yhteisen tiedon muodostumiseen. Tämä tapahtuu työtä havainnoimalla, toimintaa reflektoimalla, rohkealla kokeilemisella ja toisin tekemisellä. Digitaalisuutta hyödyntämällä autamme nostamaan oppimisen uudelle tasolle.
  2. Yhteistyösuhteiden kehittämistä: Yhteistyösuhteet rakentuvat jatkuvassa rajoja ylittävässä vuoropuhelussa. Työtä tehdään moniosaavissa tiimeissä ja verkostoissa, joissa yksilöllä voi olla monenlaisia rooleja ja tehtäviä. Uudistuva työ on toisiaan tarvitsevien ihmisten yhteistyötä ja asioiden yhteiskehittämistä. Tämä vaatii ensinnäkin ajattelutavan muutosta, jossa yksilöt ohjautuvat muita kohti, eikä työtä jäädä tekemään yksin. Organisaation vuorovaikutussuhteiden pitää mahdollistaa se, että osaajat löytävät toisensa. Tuemme laadukkaiden yhteistyösuhteiden ja verkostojen syntyä – joiden keskiössä on asioita tutkiva, yhteisiä merkityksiä rakentava ja toiminnasta oppiva vuorovaikutus. Tuottavuus syntyy yhteistyösuhteiden, vuorovaikutuksen ja kohtaamisten laadusta.
  3. Uusia työnteon rakenteita ja arjen käytänteitä: Yhteinen aika ja sen hyödyllisyys ovat yksi strateginen resurssi uudistuvassa työssä. Se, millaista aikaa meillä on tai millä tavalla sen käytämme, vaikuttaa suoraan työmme lopputulokseen. Myös työnteon paikat ovat murroksessa. Teknologiset ratkaisut ovat yhteiskehittämisen ja oppimisen flown paikkoja, joita tulee hyödyntää organisaation ajattelussa. Autamme oppimis- ja muutoskyvykkyttä vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeita. Olemme vahvistamassa ja tukemassa aikarakenteiden, digitaalisen yhteistyön  ja uudistavien työtapojen syntyä.

Pyydä tarjous

“Aina, kun työn tekemisen edellytyksiä kehitetään, täytyy ajatella kokonaisuutta. Puhumme projekteissamme usein fyysisestä, henkisestä ja digitaalisesta muutosta. Senaatti vastaa monitilojen toteuttamisesta ja suunnittelusta asiakkaiden kanssa ja Humapin vastuulla on ollut muutosjohtamisen ja kulttuurinrakentamisen tuki.”

Pertti Siekkinen, muutosjohtamisen asiantuntija, Senaatti-kiinteistöt.

Ota yhteyttä

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Viesti