Hybridiajan yhteistyökulttuuri

Hybridiajan yhteistyökulttuuri

Uuden ajan konsultointi sukeltaa organisaation sydämeen. Uskomme, että organisaation sydän on yhteistyökulttuurissa - myös digitaalisesti. Se mahdollistaa joustavan aika- ja paikkariippumattoman työntekemisen, tiedon ja osaamisen läpinäkyvyyden sekä koko työyhteisön osallistamisen vuorovaikutteiseen yhteistyöhön.

Humap on yli 20 vuoden kokemuksella digitaalisen yhteistyökulttuurin edelläkävijä. Muotoilemme organisaatioiden kanssa toimintakulttuuria, jonka keskiössä ovat yhdessäohjautuva strategia, uuden ajan johtaminen, muutoksessa oppiminen ja yhteisöllinen työhyvinointi. Autamme asiakkaitamme menestymään yhdessä ihmisten kanssa tuomalla virtuaaliset työskentelytavat osaksi organisaation ja johtamisen arkea.

Digitaalinen yhteistyö on tullut jäädäkseen

Digitaalinen yhteistyökulttuuri on yhdessä sovittuja rakenteita, työtapoja ja arjen tekoja. Digitaalisuus hybridityössä on tulevaisuuden organisaatiokulttuurin kilpailuetua vahvistava tekijä. Digikulttuurin tuominen osaksi arkea tukee yhteistyön rakentamista, moninäkökulmaisuuden hyödyntämistä sekä uudenlaisen oppimiskyvykkyyden löytämistä.

Toteutamme digitaalisen yhteistyökulttuurin luomisen tavalla, joka

 • mahdollistaa yhteistyön tavoitteiden rakentumisen
  Yhteistyötavoitteet ja toiminnan periaatteet on rakennettu yhdessä tukemaan tavoitteita.
 • yhdistää ketteryyden ja moninäkökulmaisuuden
  Inhimillisyysvajeesta siirrytään aitoon vuorovaikutukseen.
 • lisää organisaation joustavuutta ja oppimiskyvykkyyttä
  Rakentaa yhteisöllisyyttä ja innovatiivisuutta, joka parantaa kilpailuetua.
 • luo yhteiset toimintavat ja yhdessäohjautumisen rakenteet yhteistyölle
  Selkeät yhdessäsovitut ja kokeillut toimintatavat.

Takaamme onnistuneen ja ketterän prosessin. Tuomme ihmiset yhteistyön äärelle, roolista ja paikasta riippumatta. Digitaalisuus tekee prosessista vaikuttavan ja kustannustehokkaan.

 • Luomme innostavan digiprosessin, joka tukee organisaation digitaalisen yhteistyökulttuurin rakentumista ja uudistavien kokeilujen tekemistä.
 • Hyödynnämme prosessissa erilaisia virtuaaliympäristöjä mm. Teams/Teams Live/Zoom, Skype/Google Meet ja Howspace.
 • Rakennamme johdon ja henkilöstön välistä dialogia ja osallistumista, jotta arjen käytännöt ja yhteistyön rakenteet luodaan, kokeillaan ja iteroidaan yhdessä.
 • Sparraamme yhteisen kulttuurin rakentamisessa yhdessäohjautuvan digikulttuurin, uuden ajan johtamisen, muutoksessa oppimisen ja yhteisöllisen työhyvinvoinnin tueksi.

Digitaalisen yhteistyökulttuurin kehittämisen teemoja ovat:

 • Yhteistyökulttuurin merkitys strategian toteutumisessa
 • Johtamiskulttuurin muutos
 • Tuottavan ja innovatiivisen yhteistyön elementit
 • Dialogisen vuorovaikutuksen rakentaminen
 • Yhteisöllisen työhyvinvoinnin varmistaminen
 • Eri työympäristöjen hyödyntäminen

Pyydä tarjous

 

Yhteisöllinen työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin haastavin kysymys on, miten rajaton, kompleksinen ja kiihtyvä työ hallitaan niin, että työkyky säilyy. Muuttuva työ tuo mukanaan uudenlaista kuormitusta ja pakottaa ajattelemaan työhyvinvoinnin johtamisen uusiksi.

Enää ei riitä, että esimies tai yksilö yksin ottaa hyvinvoinnin johtamisen harteilleen. Työelämässä tarvitaan rakenteita ja käytänteitä, joiden avulla hyvinvoinnin tukeminen jakautuu esimiesohjauksesta myös työntekijöiden välisiin suhteisiin. Työkyky on jokaisen vastuulla, sillä työnteko tapahtuu yhteistyö- ja riippuvuussuhteissa. Jokainen vaikuttaa ja vaikuttuu työyhteisössä toisten tekemisestä, mikä edellyttää sopimista työkykyä ylläpitävistä käytänteistä.

Luomalla kanssamme yhteisöllistä työhyvinvointia lupaamme:

Yhteisöllistä hyvinvointia hybridityössä.
Työhyvinvoinnin johtamisessa korostuu suorituksen johtamisen sijaan oppimisen ja yhteistyösuhteiden johtaminen. Keskeistä työhyvinvoinnin kehittämisessä on yhteinen ymmärrys muuttuvasta työstä, toimintaympäristöstä ja sen uusista henkisistä ja fyysistä kuormitustekijöistä.
Lue lisää

Psykologisesti turvallista ja tunneälykästä etäjohtamista.
Psykologinen turvallisuus luo vahvan edellytyksen yhteisölliselle hyvinvoinnille. Psykologinen turvallisuus yhdistyy organisaatioissa tutkitusti oppimiseen, parempaan tiedon jakamiseen ja kohoavaan suoriutumiseen. Psykologisen turvallisuuden merkitys myös kasvaa ja korostuu käsi kädessä toimintaympäristön turbulenssin ja itseohjautuvuuden tavoittelun kanssa. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan ja vahvistamaan organisaation tunneälyä päivittäisissä kohtaamisissa ja etäjohtamisessa.

Jännitteiden tunnistaminen ja konfliktien purkaminen työyhteisön arjessa.
Jännitteet kuuluvat luonnollisena osana yhteisöjen arkea. Autamme työyhteisöjä tunnistamaan ja ottamaan puheeksi hankalia asioita ennen kuin ne äityvät konflikteiksi. Olemme ennaltaehkäisevän yhteisöllisen työhyvinvoinnin kumppani.
Lue lisää

ASIAKASKOKEMUS

“Meille on keskeistä, että voimme tarjota asiantuntijoillemme eväitä oman asiantuntijuuden johtamiseen ja saamme eri alojen asiantuntijat toimimaan yhdessä. Tulos vastasi juuri sitä, mitä tarvitsemme. Toteutusmalli oli hyvä ja tehokas, saimme yhdessä aikaan monia aihioita jatkotyöstettäväksi. Kokonaisuus näkyi henkilöstömme arjessa. Humapin toimintaote ja työskentelytavat olivat erinomaiset. Konsulteilla oli kyky saada porukkamme aktivoitua yhteiseen tekemiseen ja lisäksi meillä oli tosi hauskaa.”

– Ari Mäkelä, yritysverotuksen ylijohtaja, Verohallinto

Verkkokaupan palvelumme

Pyydä tarjous

  Nimi

  Organisaatio

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Viesti