Digitaalinen yhteistyökulttuuri

Digitaalinen yhteistyökulttuuri

Uuden ajan konsultointi sukeltaa organisaation sydämeen. Uskomme, että organisaation sydän on yhteistyökulttuurissa - myös digitaalisesti. Se mahdollistaa joustavan aika- ja paikkariippumattoman työntekemisen, tiedon ja osaamisen läpinäkyvyyden sekä koko työyhteisön osallistamisen vuorovaikutteiseen yhteistyöhön.

Humap on yli 20 vuoden kokemuksella digitaalisen yhteistyökulttuurin edelläkävijä. Muotoilemme organisaatioiden kanssa toimintakulttuuria, jonka keskiössä ovat yhdessäohjautuva strategia, uuden ajan johtaminen, muutoksessa oppiminen ja yhteisöllinen työhyvinointi. Autamme asiakkaitamme menestymään yhdessä ihmisten kanssa tuomalla virtuaaliset työskentelytavat osaksi organisaation ja johtamisen arkea.

Digitaalinen yhteistyö on tullut jäädäkseen

Digitaalinen yhteistyökulttuuri on yhdessä sovittuja rakenteita, työtapoja ja arjen tekoja. Digitaalisuus hybridityössä on tulevaisuuden organisaatiokulttuurin kilpailuetua vahvistava tekijä. Digikulttuurin tuominen osaksi arkea tukee yhteistyön rakentamista, moninäkökulmaisuuden hyödyntämistä sekä uudenlaisen oppimiskyvykkyyden löytämistä.

Toteutamme digitaalisen yhteistyökulttuurin luomisen tavalla, joka

 • mahdollistaa yhteistyön tavoitteiden rakentumisen
  Yhteistyötavoitteet ja toiminnan periaatteet on rakennettu yhdessä tukemaan tavoitteita.
 • yhdistää ketteryyden ja moninäkökulmaisuuden
  Inhimillisyysvajeesta siirrytään aitoon vuorovaikutukseen.
 • lisää organisaation joustavuutta ja oppimiskyvykkyyttä
  Rakentaa yhteisöllisyyttä ja innovatiivisuutta, joka parantaa kilpailuetua.
 • luo yhteiset toimintavat ja yhdessäohjautumisen rakenteet yhteistyölle
  Selkeät yhdessäsovitut ja kokeillut toimintatavat.

Takaamme onnistuneen ja ketterän prosessin. Tuomme ihmiset yhteistyön äärelle, roolista ja paikasta riippumatta. Digitaalisuus tekee prosessista vaikuttavan ja kustannustehokkaan.

 • Luomme innostavan digiprosessin, joka tukee organisaation digitaalisen yhteistyökulttuurin rakentumista ja uudistavien kokeilujen tekemistä.
 • Hyödynnämme prosessissa erilaisia virtuaaliympäristöjä mm. Teams/Teams Live/Zoom, Skype/Google Meet ja Howspace.
 • Rakennamme johdon ja henkilöstön välistä dialogia ja osallistumista, jotta arjen käytännöt ja yhteistyön rakenteet luodaan, kokeillaan ja iteroidaan yhdessä.
 • Sparraamme yhteisen kulttuurin rakentamisessa yhdessäohjautuvan digikulttuurin, uuden ajan johtamisen, muutoksessa oppimisen ja yhteisöllisen työhyvinvoinnin tueksi.

Digitaalisen yhteistyökulttuurin kehittämisen teemoja ovat:

 • Yhteistyökulttuurin merkitys strategian toteutumisessa
 • Johtamiskulttuurin muutos
 • Tuottavan ja innovatiivisen yhteistyön elementit
 • Dialogisen vuorovaikutuksen rakentaminen
 • Yhteisöllisen työhyvinvoinnin varmistaminen
 • Eri työympäristöjen hyödyntäminen

Pyydä tarjous

KESKITY RAKENTAMAAN DIGITAALISEN YHTEISTYÖN KULTTUURIA

1.MITÄ NYT TAPAHTUU?

Organisaatioissa tehdään valtavia panostuksia digitaalisiin ratkaisuihin. Totutut työn teon tavat eivät kuitenkaan ole sellaisenaan siirrettävissä digitaalisiksi. Monipaikkaisen ja verkostomaisen työn johtaminen ja yhteistyöprosessit tapahtuvat kuitenkin osittain eri tavoin kuin kasvokkain. Työstä tulee aidosti tehokasta vasta sitten, kun organisaatiossa keskitytään rakentamaan digitaalisen yhteistyön kulttuuria.

2. MIKÄ ON HISTORIA? 

Humap on ollut yli 20 vuoden ajan kumppanina kymmenissä tutkimushankkeissa, joissa on haluttu tuoda monipaikkaisen ja verkostomaisen työn tutkimuslöydöksiä suomalaiseen työelämään. Digitaalisuuden avulla voidaan tukea yhteistyöprosessien rakentamista, oppimiskyvykkyyden kehittämistä, innovointia ja uuden tiedon luomista sekä parantaa digitaalisen vuorovaikutuksen laatua.

3. MITÄ DIGITAALISUUS MAHDOLLISTAA? 

Digitaalisuus antaa mahtavat edellytykset osallistaa satoja ja jopa tuhansia ihmisiä mukaan organisaation kehittämiseen. Osallistaminen ei ole kuitenkaan itsetarkoitus, vaan sen kautta saatava moninäkökulmainen tieto toimintaympäristöstä. Digitaalisuus ei itsessään tee meistä viisaampia tai tehokkaampia – organisaatioiden paras resurssi on aina sen ihmiset ja yhteistyö.

4. MITÄ TYÖKALUJA TULISI KÄYTTÄÄ? 

Itse teknologiaa tärkeämpää on luoda digitaalisen yhteistyön kulttuuria läpi organisaation. Digitaaliset työympäristöt mahdollistavat yhteistyön muutamista ihmisistä aina kymmeniin tuhansiin henkilöihin asti. Humap on ollut kehittämässä sisaryritys Howspacen yhteistyöympäristöä asiakkaiden tarpeisiin. Uusinta teknologiaa hyödyntävä työympäristö on luotu dialogin, yhteistyön, yhteisön oppimisen ja läpinäkyvyyden edistämiseen. Operoiminen on mahdollista juuri niillä välineillä, jotka sillä hetkellä ovat käytössä oli sitten kyseessä Howspace, Teams, Zoom, Skype, Google Meet, Mentimeter tai jokin muu digitaalinen työympäristö.

ASIAKASKOKEMUS

“Meille on keskeistä, että voimme tarjota asiantuntijoillemme eväitä oman asiantuntijuuden johtamiseen ja saamme eri alojen asiantuntijat toimimaan yhdessä. Tulos vastasi juuri sitä, mitä tarvitsemme. Toteutusmalli oli hyvä ja tehokas, saimme yhdessä aikaan monia aihioita jatkotyöstettäväksi. Kokonaisuus näkyi henkilöstömme arjessa. Humapin toimintaote ja työskentelytavat olivat erinomaiset. Konsulteilla oli kyky saada porukkamme aktivoitua yhteiseen tekemiseen ja lisäksi meillä oli tosi hauskaa.”

– Ari Mäkelä, yritysverotuksen ylijohtaja, Verohallinto

Pyydä tarjous

  Nimi

  Organisaatio

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Viesti