Osallisuus osallistava strategiatyö ja kulttuurin kehitys

YHDESSÄ TEHTY STRATEGIATYÖ JA KULTTUURIN KEHITTÄMINEN

Haaste: Emme saa kaikkia mukaan strategiatyöhön tai kulttuurin, arvojen ja toimintatapojen kehittämiseen.

Henkilöstön osallistuminen yrityksen kehittämiseen on tärkeä osa menestyksekästä ja jatkuvaa kehitystä tavoittelevaa organisaatiota. Kun työntekijät osallistuvat yrityksen kehittämiseen, he saavat mahdollisuuden vaikuttaa oman työpaikkansa ja työtehtäviensä kehittämiseen. Tämä lisää motivaatiota ja sitoutumista työhön, mikä puolestaan parantaa työn laatua, tulosta ja suorituskykyä.

Henkilöstön osallistuminen yrityksen kehittämiseen on avain menestykselle ja kilpailukyvylle. Kun työntekijät ovat mukana kehittämässä yritystä, heillä on tunne osallisuudesta ja motivaatio tehdä parhaansa yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Avoin kommunikaatio ja työntekijöiden mielipiteiden kuuleminen ovat tärkeitä kehittämisen onnistumiselle. Työntekijät tarjoavat arvokasta tietoa ja näkemyksiä yrityksen toiminnasta ja tarpeista, joita ei välttämättä näe esimiehet tai johto.

Henkilöstön osallistuminen yrityksen kehittämiseen edistää yhteistyötä ja yhteishenkeä. Työntekijät saavat mahdollisuuden tavata ja oppia toisiltaan, mikä vahvistaa yrityksen sisäistä verkostoa ja yhteisöllisyyttä.

Henkilöstön osallistuminen yrityksen kehittämiseen on tärkeä osa jatkuvan kehityksen ja menestyksen tavoittelua. Se auttaa yritystä sopeutumaan muutoksiin ja kehittämään toimintaansa vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja kilpailutilannetta sekä lisää työntekijöiden osallisuutta, motivaatiota ja sitoutumista yritystä kohtaan.

Osallisuuden kokemus

 

Osallistava strategiatyö, toimintatapojen kehittäminen tai arvoprosessi

 • Jopa tuhansia samaan aikaan
 • Osallisuuden kokemus
 • Yli 90% osallistuu koko organisaatiosta
 • Voit kutsua mukaan asiakkaita ja muita sidosryhmiä
 • Läpinäkyvä, kustannustehokas ja vaikuttava

Palveluitamme

Tässä on muutamia palveluitamme.

 • Henkilöstöpäivien alustukset ja vuorovaikutteiset keskustelut
 • Arvojen muotoilu ja integroituminen kulttuuriin
 • Osallistava strategiatyö
 • Yhteistyön johtaminen
 • Kulttuurin ja toimintamallien kehittäminen

”Energisoimme muutama vuosi sitten 4000 elisalaista yhteisen asian äärelle. Prosessi oli yksilötyön ja ryhmäkeskustelujen yhdistelmä. Kävimme digialustalla kolme viikkoa dialogia siitä, mitä asiakkaat arvostavat, mitä itse arvostamme ja millainen työpaikka haluamme olla.”

 • Merja Ranta-aho, henkilöstöjohtaja, Elisa Oyj

 

“Humapin tuella kutsuimme koko henkilökunnan yhteiseen strategiatyöhön. Tämän seurauksena olemme saavuttaneet kolmessa vuodessa yli 10 miljoonan euron voiton ja asiakastyytyväisyytemme on Suomen parasta.”

– Timo Honkanen, toimitusjohtaja, Turku Energia

 

Lue lisää teemasta

STRATEGIATYÖ TAPAHTUI EFIMALLA KOKO YHTEISÖN VOIMIN

Liiketoiminnan kasvun keskiössä on työntekijöitä tukeva ja kannustava yrityskulttuuri, jota on rakennettu muun muassa Efiman nimikkopaikassa Kreikassa, Agia Efimalla. Agia Efima Kreikassa on osa Efiman tarinaa. Järjestimme siellä jo toistamiseen retriitin 300 efimalaisen voimin, jossa työskentelimme Efiman strategian ja kulttuurin äärellä. Halusimme ottaa mukaan kumppanin toteuttamaan retriittiä etänä. Luonnollinen valinta kumppaniksi oli Humap. - Tero Salminen, Efiman toimistusjohtaja

MITEN JOHTAA LIIKETOIMINTAA VUOROVAIKUTUKSEN JA YHTEISTYÖN VOIMALLA?

Kestävä kasvu tarkoittaa kokonaisvaltaista kehittämistä, joka vahvistaa elinvoimaisuutta. Sen juuret ovat ihmisten, tiimien, yksiköiden ja organisaatioiden välissä, niillä rajapinnoilla, jotka eivät ole olleet strategisen johtamisen fokuksessa. Yhteistyö kasvattaa yksilöiden, organisaatioiden ja ekosysteemien yhteisöllistä oppimista ja muutosjoustavuutta – kyvykkyyttä toimia jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

ELETÄÄN STRATEGIA TODEKSI YHDESSÄ

Suomen Tullin strategiaprosessissa siirryttiin perinteisestä informaation jakamisesta yhteisen ymmärryksen rakentamiseen osallistamalla koko henkilöstön tavalla, jota ei ollut aiemmin koettu. Perinteinen strategian jalkautus vie usein runsaasti aikaa, resursseja ilman merkityksellisiä tuloksia. Uuden ajan strategiatyössä ihmisten mukaan kutsuminen aktivoi koko henkilöstön kollektiivisen viisauden tuottamaan strategiaan merkityksellistä ja merkittävää lisäarvoa.

Kysy tarjous

Mikäli yhteistyökulttuurin tai osallistava strategiatyön kehittäminen on ajankohtaista, kysy meiltä tarjous. Teemme myös strategiapäivien alustuksia ja fasilitoimme vuorovaikutteisia keskusteluja.

Kerrothan lyhyesti tarpeistasi, jotta voimme palvella sinua paremmin

  Nimi

  Organisaatio

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Viesti