Muutoksen johtaminen

YHTEISTYÖN JOHTAMINEN, MUUTOSJOUSTAVUUS JA STRATEGIAN TODEKSI ELÄMINEN

Tarve: Toimimme liian hitaasti ja jäykästi. Emme pysty ohjaamaan toimintaamme ja voimavarojamme strategian mukaisesti.

Strategian yhdessä ymmärtäminen ja toiminnan kehittäminen hybridiajan toimintamalleihin auttaa kohtamaan haastavat tilanteet ja oppimaan yhdessä.

Toimimme liian hitaasti ja jäykästi, jolloin jäämme kilpailijoista jälkeen. Meidän tulee nopeuttaa uudistumista, ohjata toimintaa ja meidän on reagoitava paremmin jatkuviin muutoksiin.

Muutosjoustavuus ja ketteryys ovat elinehto yritykselle, sillä ympäristö ja markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa ja yrityksen on pystyttävä reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti muutoksiin. Muutosjoustavuuden ja ketterän toimintamallin avulla yritys voi nopeasti sopeutua muuttuviin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin, ja siten parantaa kilpailukykyään ja menestystään.

Muutosten hallitseminen nopeasti ja joustavasti antaa yritykselle etumatkaa kilpailijoihin nähden. Se auttaa yritystä sopeutumaan uusiin tarpeisiin ja tarjoamaan asiakkaille parempia ja ajanmukaisia tuotteita ja palveluita. Muutosjoustavuus ja ketteryys auttavat myös yritystä välttämään turhia kustannuksia ja parantamaan tehokkuutta.

Muutosjoustavuus ja ketteryys ovat myös tärkeitä, sillä ne mahdollistavat yrityksen jatkuvan kehittämisen ja parantamisen. Ne auttavat yritystä sopeutumaan uusiin haasteisiin ja löytämään uusia ja parempia ratkaisuja. Muutosjoustavuus ja ketteryys auttavat myös yritystä ylläpitämään innovatiivista ja kehittyvää ilmapiiriä, joka on välttämätöntä yrityksen jatkuvalle menestykselle.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että muutosjoustavuus ja ketteryys ovat välttämättömiä yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa. Ne auttavat yritystä sopeutumaan nopeasti muuttuviin markkinoihin ja ympäristöön, tarjoamaan asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita, parantamaan tehokkuutta ja jatkuvan kehittämisen ja parantamisen. Näin yritys voi vastata kilpailijoihinsa nopeammin ja tehokkaammin, ja saavuttaa etumatka kilpailuun.

Palvelujamme ovat esimerkiksi:

 • Strategialähtöiset tavoitteet ja OKR
 • Kokeilut, ketterät toimintamallit ja yhteistyökulttuuri
 • Muutosagentit tukemassa muutoksessa elämistä
 • Ketterät tiimit – FET prosessi
 • Monipaikkaisen työn johtaminen

Humap onnistui muutoksen tukityössään erinomaisen hyvin. Loimme tavoitteet yhdessä meidän maailmaamme ja ajatuksiimme peilaten. Vetäjät olivat osaavia ja kiinnostuneita meistä ja tekemisestämme, kertoo HR Business partnerina yritysverotusyksikössä työskentelevä Suvi Juola.

Kysy tarjous

Kerrothan lyhyesti tarpeistasi, jotta voimme palvella sinua paremmin.

  Nimi

  Organisaatio

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Viesti