Vesa Purokuru

Kuulen strategioita ja heijastan yhteisiä oivalluksia. Synnytän työyhteisöihin uudenlaista keskustelua.

 

Johtamisen ja yhteistyön sparraaminen haasteellisissa muutoksissa on työni ydintä. Luottamus, aitous, tutkiminen ja uutta luova dialogi ovat tekemiseni perusta. Olen parhaimmillani avoimessa prosessissa, jossa saan osallistujat yhdessä oivaltamaan ja selkeyttämään tulevaisuutta. Synnytän innostusta ja energiaa.

Uskallan haastaa ryhmää vaikeissakin asioissa. Vaikeudet opettavat meitä eteenpäin. Suurin osa kumppanuuksistani on hyvin pitkäaikaisia. Tulokset ja luottamus kantavat. Luovien ja uudenlaisten työskentelytapojen, kuten taiteen ja sirkuksen, käyttö ajattelun avaajana vetää puoleensa.

Osaaminen ja vahvuudet

  • Kehittämiskumppanina toimiminen·
  • Suhteiden ja luottamuksen vahvistaminen: Johtoryhmätyöskentely
  • Muutosilmiöt, muutoksessa johtaminen, muutosmallit
  • Uusi johtajuus johtaminen ja itseohjautuva toimintakulttuuri
  • Strategiatyö
  • Taideinterventiot kehittämistyön tukena

ASIAKASKOKEMUS

”BeTheChange-mies, jonka uskomaton kokemus näyttäytyy rohkeutena heittäytyä tilanteeseen kuin tilanteeseen. Vesa on innovaattori, joka on aidosti kiinnostunut ihmisistä ja asioista – hän kuuntelee ja haastaa samanaikaisesti katsomaan laajemmalti. Työparina hänen kanssaan on turvallista innostua ja kokeilla uutta.”
– Eerika Hedman