Terhikki Rimmanen

Johdon toiminta peilaa organisaation toimintakykyä ja kykyä uudistua. Kulttuuri luo tai syö strategian.

Johtaminen on vaikuttamista. Johto pystyy vaikuttamaan oikeisiin asioihin, kun se tietää mitä organisaation eri osissa ajatellaan, osataan ja tehdään suhteessa tavoitteeseen. Parhaimmillaan johdon toiminta tekee strategioinnista yhteisen prosessin ja vaikuttavan osan organisaation kulttuuria. Strategiasta tulee merkityksellinen, jatkuva, osallistava ja uudistava.

Intohimoni on auttaa johtoa organisaation kalleimman pääoman, osaamisen ja viisauden, hyödyntämisessä. Digitaalisuutta hyödyntävät prosessit mahdollistavat ryhmien väliset, organisaatiotasoiset strategiset keskustelut.

Olen lähes 30 vuoden ajan saanut olla mukana edelläkävijöiden joukossa kehittämässä uusinta teknologiaa hyödyntävää työkulttuuria. Tästä on tarjounut mielenkiintoisia mahdollisuuksia olla yhdessä asiakkaiden kanssa rakentamassa huippuorganisaatioiden digitaalista strategiatyötä, yhteistyökulttuuria, uuden ajan johtoryhmätyötä ja monipaikkaisen työn johtamista. Olemme tehneet teemoista huippuasiantuntijoiden verkoston kanssa julkaisuja, joista viimeisimpänä kirjoittamani artikkeli Digitaalinen strateginen kehittäminen, joka on osa kirjaa Nyt olisi nuijalle töitä – Asiakasymmärrystä hallitustyöhön, 2018.

Toimitusjohtajan työssäni haluan toimia kuten konsulttina saarnaan. Tehdään yhdessä uudistumiskykyinen kulttuuri. Siinä on mielestäni liiketoiminnan kehittämisen ydin.

Terhikki on loistava coach. Hän on erinomainen kuuntelija. Sen lisäksi hänellä on taito saada sinut itse ajattelemaan asioita ja hakemaan vastauksia kysymyksiin, joihin et käytännön rutiinien paineissa ole tullut kiinnittäneeksi huomiota tai et ole kyseenalaistanut. Terhikin ohjaus on ystävällistä, asiapitoista ja käytännönläheistä. Hänellä on johtamisen tilanteisiin hyviä käytännön neuvoja, jotka ainakin minun kohdallani ovat osoittautuneet hyödyllisiksi ja toimiviksi.
Eija Suomela-Salmi, professori, tdk dekaani, Turun yliopisto

Terhikki on ollut tukenamme vuodesta 2012 asti. Hän osaa laittaa ihmiset ajattelemaan. Hän ei lankea esittämään vanhoja tuttuja kysymyksiä, vaan haastaa meitä uudenlaiseen ajatteluun ja tekemiseen, eikä aliarvioi osaamistamme.
Mirja Huttunen, toimistopäällikkö, Helsingin ulosottovirasto

Terhikin tapa työskennellä on asiantuntevaa ja asiakaslähtöistä. Hänellä on kuunteleva ja ymmärtävä ote. Hän osasi mainiolla tavalla kiteyttää sanomamme, mikä auttoi prosessimme etenemistä. Terhikki toimi prosessissamme vahvana eteenpäin vievänä voimana, pitäen asiat samaan aikaan riittävän yksinkertaisina ja konkreettisina. Hän osasi oikealla tavalla sparrata kysymyksillään meitä itse sanoittamaan ajatuksiamme.
Olli Luukkainen, puheenjohtaja, OAJ

OSAAMISALUEITA JA VAHVUUKSIA

  • Strategiatyö
  • Johtoryhmätyö
  • Johdon konsultointi ja monipaikkaisen työn johtaminen
  • Digitaalinen yhteistyökulttuuri