← Me

Serena Paasivuori

Olen yhteiskuntatieteiden maisteri johtamisen pääaineesta opettajan pedagogisella pätevyydellä. Mielenkiintoiset kokemukset opetuksen ja oppimisen parissa sivutoimisen tuntiopettajan tehtävissä korkeakoulussa innostavat tarkastelemaan lisää johtamisen ja pedagogiikan yhteyttä. Opit ja oivallukset dialogisen johtamisen tutkimusta soveltavan kehittämishankkeen yhteistyössä  ja yhteistoiminnallisen kehittämisen parissa, inspiroi minua johtamisen kehittämisessä.

Minulla on intoa tarkastella ja ymmärtää erilaisia näkökulmia, kokemuksia ja havaintoja. Oivaltamisen ja kehittymisen idut elävät vuorovaikutuksessa ja yhteisessä tekemisessä. Tällöin yhdessä kehittämisen ja osallistumisen edistäminen nousee keskiöön. Vuorovaikutukseen ja yhdessä tekemiseen vaikuttavat paitsi ennen kaikkea ihmiset, myös erilaiset välineet ja tilat, rakenteet sekä teknologiat, jotka kietoutuvat tekemisen, sanomisen ja toiminnan tapoihin. On kiinnostavaa suunnata kriittisiä linssejä tähän kokonaisuuteen.

Uskon, että organisaation ja työyhteisön menestys ja hyvinvointi perustuu yhdessä tekemiseen ja oppimiseen arvostavan ja yhdessä ihmettelevän dialogin hengessä. Tulevaisuudessa haluan saavuttaa oivalluksia muun muassa kehittämisen, dialogin sekä yhteistyön digitaalisista ja virtuaalisista mahdollisuuksista.