← Me

Serena Paasivuori

Olen yhteiskuntatieteiden maisteri johtamisen pääaineesta opettajan pedagogisella pätevyydellä. Olen toiminut sivutoimisen tuntiopettajan tehtävissä korkeakoulussa sekä dialogisen johtamisen tutkimusta soveltavan kehittämishankkeen parissa parempaa liike- ja työyhteisöelämää kehittäen.

Mielenkiintoiset kokemukset opetuksen ja oppimisen parissa sekä opit ja oivallukset dialogisen ja yhteistoiminnallisen kehittämisen yhteistyössä inspiroi minua johtamisen kehittämisen kasvupolulle. Omaan taipumusta kriittiseen ajatteluun sekä intoa havaita ja ymmärtää erilaisia näkökulmia, kokemuksia ja ideoita. Oman ja yhteisen oivaltamisen ja kehittymisen idut elävät ja kasvavat vuorovaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa.

Katseeni tapaa hakeutua osallistumisen tarkasteluun sekä osallistumisen merkitykseen, mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Organisaatio ja sen erilaiset toimijat ja johtaminen tulevat olevaksi ja merkityksellistyvät vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutukseen osallistuvat ja vaikuttavat muun muassa ihmiset, erilaiset välineet ja tilat, rakenteet sekä teknologiat kietoutuen tekemisen, sanomisen ja toiminnan tapoihin – tai tekemättä ja sanomatta jättämisiin, poissa olemiseen.

Uskon, että organisaation ja työyhteisön menestys ja hyvinvointi perustuu mahdollisimman yhdensuuntaiseen ja alati kehittyvään yhteiseen ymmärrykseen, jolloin keskiössä on osallistuminen sekä mahdollisuus olla innostunut, merkityksellinen ja osaava toimija. Uskon moninäkökulmaiseen, uteliaaseen ja arvostavaan dialogiin. Tulevaisuudessa haluan saavuttaa oivalluksia muun muassa osallistumisesta ja sen edistämisestä sekä dialogin ja yhteistyön digitaalisista mahdollisuuksista.