← Me

Rik Berbé

Saan inspiraatiota löytäessäni ryhmän kanssa yhteisiä polkuja, joita kulkea kompleksisessa ympäristössä. Luovuuteni ja intuitioni avulla voin ohjata yksilöitä, tiimejä ja organisaatioita heidän muutoksissaan. Olen intohimoisesti kerännyt tietoa organisaatioista ja kompleksisen systeemisyyden teoriasta noin 25 vuoden ajan.

Työskentelytapani ja -tottumukseni on käytännöllinen ja leikkisä.

 

OSAAMISALUEITA JA VAHVUUKSIA

·      Organisaatioiden uudistaminen (työn uudet muodot)
·      Strategian luominen (älykästä polkujen havainnointia)
·      Organisaatioiden kehittäminen (Seuraavien tasojen luominen)
·      Tiimivalmennus (miten saada sosiaalista energiaa kasvamaan)
·      Kulttuurien kohtaaminen (kulttuuristen kuilujen kaventaminen)
·      Liiketoiminnan mallinnus (yhteisöjen ja toimintojen hahmottelu ja kuvailu)

 

Working with Rik is not only bringing value to the organizations he works for but is also a lot of fun. The enthusiasm and structure are key ingredients to successful projects and Rik got plenty of both. Definitely a fresh approach so much needed in today’s business world. – V.B